Belastingaangifte

Als u voor het eerst belastingaangifte gaat doen als u een rijksmonument in bezit heeft én ook onderhoudskosten aan het pand heeft uitgegeven mag u (let op: alleen nog over 2018!) een extra aftrekpost opvoeren. 

Per 1 januari 2019 is de fiscale aftrek onderhoudskosten afgeschaft. 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Welk bedrag aan te geven in de aangifte

Dit is het meest lastige van de aangifte, vooral als u tegenvallers heeft gehad of in meerdere kalenderjaren onderhoudskosten maakt. De Belastingdienst heeft tenslotte een uitspraak gedaan voor u, op basis van een plan wat u in een (langere) periode gaat uitvoeren. Tegenvallers of meerkosten zitten hier niet in. In uw aangifte over een jaar, moet u alle betaalde onderhoudskosten aftrekken. Mocht u twijfelen wat u kunt opvoeren, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst BBM (088) 152 81 55. De BBM kan voor u nakijken wat wel of niet als onderhoud is aangemerkt in de vaststelling.

Voorlopige aanslag

Heeft u de voorlopige aanslag verhoogd in verband met de onderhoudskosten aftrek? Neemt u de maandelijks ontvangen bedragen mee in uw aangifte. Bent u klaar met groot onderhoud? Vergeet dan niet uw voorlopige aanslag weer te verlagen of stop te zetten.

Uw onderhoudskosten aangeven in de Belastingaangifte

De aftrek van de onderhoudskosten valt onder de persoonsgebonden aftrek. U komt de persoonsgebonden aftrek automatisch tegen als u digitaal aangifte doet. U vinkt aan dat u een rijksmonument heeft en vervolgens vult u het onderhoudsbedrag in. Het programma berekent automatisch 80% van dit bedrag. Dit is het bedrag  wat in mindering genomen gaat worden op uw inkomen. Is de aftrekpost groter dan uw belastbare inkomen? Vergeet het restant van de persoonsgebonden aftrek dan niet volgend jaar op te nemen in uw aangifte. U komt de vraag of u nog een restant heeft staan ook automatisch tegen bij het doen van de aangifte.