Belastingvoordeel alvast terug via voorlopige aanslag

Als u onderhoudskosten gaat maken in een jaar, dan kunt u deze kosten alvast via de maandelijkse aanslag (ook wel bekent als voorlopige teruggave) al in delen per maand terugkrijgen. Dit gaat op dezelfde wijze als u wellicht maandelijks uw hypotheekrenteaftrek ontvangt. Vergeet u na ontvangst van het fiscale voordeel door het onderhoud vooral de teruggave niet stop te zetten.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

In stappen ziet het traject er zo uit:

  • Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt elke maand loonbelasting en premies in op uw loon, uitkering of pensioen.
  • De werkgever houdt daarbij geen rekening met uw persoonlijke aftrekposten en sommige heffingskortingen. Want die zijn natuurlijk voor iedereen anders.
  • Om het verschil aan betaalde belasting te verrekenen met wat u de Belastingdienst (na aftrek van uw aftrekposten etc.) verschuldigd bent, doet u aangifte.
  • Het verschil wordt dan door middel van de voorlopige aanslag maandelijks aan u uitbetaald.
  • Na afloop van het belastingjaar krijgt u de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Mocht u uw voorlopige aanslag te hoog hebben vastgesteld, dan moet u later bijbetalen.

Hoe vraagt u een voorlopige aanslag aan?

U kunt een verzoek om voorlopige aanslag indienen bij de Belastingdienst. Indien u al automatisch gebruik maakt van de ‘voorlopige aanslag’, dan rekent de Belastingdienst uw teruggave voor het volgende jaar automatisch voor u uit. Gaat u in dat volgende jaar restaureren, dan kunt u dus een wijziging doorgeven. Immers, u zult in dat betreffende jaar van restauratie een grotere aftrekpost hebben. Wanneer u geen extra aftrek heeft door de onderhoudskosten dan ontvangt u na de restauratie weer het “normale” (voorlopige aanslag) bedrag. U moet dit zelf aan de Belastingdienst aangeven.

Let u wel op! Het bedrag wat u invult als fiscaal aftrekbare onderhoudskosten moet 80% zijn van het bedrag wat de Belastingdienst heeft aangegeven als onderhoudskosten. Controleer op het programma dit goed berekent. 

Kunt u niet wachten op de maandelijkse teruggaven van de Belastingdienst?

Vaak is het lastig dat het geld van de Belastingdienst in maandelijkse termijnen aan u wordt uitbetaald. De aannemer vraagt u misschien al een deel te betalen. Om in 1 keer over de bijna volledige teruggave te kunnen beschikken kunt u gebruik maken van de Voorfinanciering Belastingteruggave. Dit is een product van het Nationaal Restauratiefonds, speciaal op uw situatie toegesneden. U ontvangt een kortlopende lening die is gebaseerd op het totale fiscale voordeel. Dit bedrag staat dan direct ter beschikking. U hoeft dus niet te wachten op de maandelijkse teruggaaf. U betaalt de kortlopende lening terug met de maandelijkse teruggaaf van de Belastingdienst. De maandelijkse lasten van de lening zijn ongeveer gelijk aan de maandelijkse teruggave die u van de Belastingdienst ontvangt. Zo kunt u al tijdens de restauratie beschikken over het volledige bedrag aan belastingbesparing: meer bestedingsruimte dus!