De Monumenten-hypotheek voor de aankoop

Naast de aankoopfinanciering is er (vaak) ook een financiering voor de restauratiewerkzaamheden noodzakelijk. Als er een laagrentende lening beschikbaar is, kunt u een deel van de restauratie hiermee financieren. Het overgebleven deel kunt u ook bij het Restauratiefonds onderbrengen tegen marktconforme tarieven. Dit totaalpakket noemen wij de Monumenten-hypotheek.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Monumenten-hypotheek

De monumenten-hypotheek biedt het voordeel dat u uw financiering onderbrengt bij één partij die kennis en ervaring heeft in deze specifieke markt. Daarnaast levert het een praktisch en administratief voordeel op, doordat u uw gehele financiering bij één loket onderbrengt. Bijkomend voordeel is ook dat u alleen maar naar de notaris hoeft voor het laten vestigen van hypotheek ten behoeve van het Restauratiefonds. Geen dubbele notariskosten dus. De rentetarieven voor deze producten zijn vergelijkbaar met andere banken. Het Restauratiefonds heeft bovendien geen winstoogmerk. Het doel van de stichting is onder andere restauraties te (doen) realiseren.

De Monumenten-hypotheek aanvragen

Uw aanvraag bestaat uit verschillende documenten. Naast het digitale aanvraagformulier ontvangen wij van u graag een aantal bijlagen.

Kosten

Het Restauratiefonds rekent kosten voor de werkzaamheden die wij doen voor het tot stand brengen van een offerte. Lees hier meer over onze kosten en werkzaamheden.

 

Download

Aankoopfinanciering

Let op: als wij de aankoop niet financieren

dan kunnen wij pas een offerte voor de restauratie uitbrengen als wij de vaststelling van de subsidiabele kosten en de omgevingsvergunning (ter inzage) hebben ontvangen.