De Monumenten-hypotheek: voor een geheel dekkende financiering

De aanvullende financiering kunt u via een bank regelen, maar ook via het Restauratiefonds. Dit laatste biedt het voordeel dat u uw financiering onderbrengt bij een partij die kennis en ervaring heeft in deze specifieke markt.

Andere voordelen Monumenten-hypotheek

Daarnaast levert het een praktisch en administratief voordeel op, doordat u uw gehele financiering bij één loket onderbrengt. Bijkomend voordeel is ook dat u alleen maar naar de notaris hoeft voor het laten vestigen van de hypotheek ten behoeve van het Restauratiefonds. Dat is een financieel voordeel. De rentetarieven voor deze producten zijn vergelijkbaar met andere banken. Het Restauratiefonds heeft bovendien geen winstoogmerk. Het doel van de stichting is onder andere restauraties te realiseren. Onze winst komt ten goede aan ons ‘Revolving Fund’ waaruit wij de Restauratiefonds-hypotheek verstrekken.

U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Voorwaarde is wel dat u een monument restaureert of (groot) onderhoud met desgewenst duurzaamheidsmaatregelen aan uw monument uitvoert. U kunt de Monumentenhypotheek inzetten als:

  • Aanvulling op een laagrentende financiering of subsidie indien uw investering niet geheel laagrentend gefinancierd kan worden. 
  • Aankoopfinanciering aanvullend op de restauratiefinanciering. Wanneer u niet alleen de restauratie- en/of verduurzaming-, maar ook de aankoopfinanciering bij het Restauratiefonds afsluit. 

Kosten

Het Restauratiefonds rekent kosten voor de werkzaamheden die wij doen voor het tot stand brengen van een offerte.

Restauratie en verduurzaming als basis voor maximum Monumenten-hypotheek

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling kunt u uw restauratie en/of onderhoud en verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) bij ons financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

visualisatie monumentenhypotheek

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Download

Restauratiefinanciering