De onderhoudskosten vooraf laten vaststellen

Wilt u de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen, dan moet u vooraf een uitspraak aan de Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden (BBM) vragen. U kunt niet achteraf op basis van uw aangiftebiljet (of –aanslag) de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. De Belastingdienst kunt u bereiken op telefoonnummer 088 - 152 81 55.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Waarom de onderhoudskosten vooraf vast laten stellen?

  • U krijgt zekerheid over de fiscale en financiële gevolgen van uw restauratieplan. Het zal duidelijk zijn dat u de restauratie wel conform plan uit moet voeren.
  • Het Bureau monumentenpanden krijgt een vaststelling die bindend is voor uw eigen belastinginspecteur. De inspecteur van uw regio mag achteraf niet in uw nadeel van de beslissing afwijken (wél in uw voordeel).

Wanneer u de onderhoudskosten niet van tevoren laat vaststellen

Als u geen gebruik wilt maken van de Restauratiefonds-hypotheek dan is het niet verplicht de onderhoudskosten van tevoren vast te stellen. Na de restauratie bepaalt u zelf welk bedrag u aan onderhoud heeft uitgegeven. 80% van dit bedrag geeft u op bij uw aangifte bij de persoonsgebonden aftrek. Wanneer uw eigen inspecteur er naar vraagt moet u aannemelijk maken dat u voor dat bedrag onderhoud heeft gepleegd en niet iets anders. Daarvoor is het belangrijk dat u de Belastingdienst een duidelijk inzicht kunt geven in de toestand vóór de restauratie.

Bent u al begonnen met de werkzaamheden?

Zijn de werkzaamheden al in een gevorderd stadium of zelfs al beëindigd, dan heeft het indienen van het verzoek geen zin meer. BBM zal een dergelijk verzoek niet meer in behandeling nemen. Het is echter niet zo dat u dan uw recht op fiscale aftrek verspeelt. U kunt de onderhoudskosten aan het einde van de restauratie voor 80% opgeven bij uw aangifte. Een aanvraag voor de Restauratiefonds-hypotheek is niet meer mogelijk.

Wat heeft u nodig voor u start met de restauratie?

  • De uitspraak van BBM;
  • De omgevingsvergunning;
  • Een offerte van het Restauratiefonds voor de Restauratiefonds-hypotheek (als u daarvoor in aanmerking wilt komen).

Advies: Maak ook foto’s van de oude en de nieuwe situatie. Hiermee kunt u uw verweer richting de inspecteur nog beter onderbouwen.

Welk bewijs heeft u nodig als de belastingdienst er naar vraagt?

  • Bouwkundig bestek.
  • Een begroting en/of een offerte.
  • De betaalde rekeningen en de bouwtekeningen van de oude en de nieuwe situatie.
  • Wanneer u de werkzaamheden zelf gaat uitvoeren, is het raadzaam om van de restauratie een soort verslag bij te houden. In dit verslag vermeldt u alle werkzaamheden en bijbehorende kosten, met daarbij steeds een duidelijke verwijzing naar de diverse rekeningen en bonnen.
  • Foto’s. Op deze manier kunt u te zijner tijd makkelijker de aftrekpost voor uw aangifte onderbouwen.