De opdracht aan de aannemer

Hieronder vermelden we een paar aandachtspunten voor het vergelijken van aannemersoffertes.

  • Als u geen gebruik maakt van een architect, bestaat de kans dat u uw uitvoeringswensen niet expliciet genoeg heeft omschreven. Als u dan offertes van meerdere aannemers vergelijkt, is de kans groot dat ‘u appels met peren gaat vergelijken’. Specificeer uw wensen daarom eenduidig.
  • De aannemer kan een aantal stelposten opnemen in de begroting. Hij weet bijvoorbeeld nog niet welke tegel u uitkiest. Valt uw keuze op een duurdere soort dan nemen de totale kosten toe.  Als u offertes vergelijkt, vergelijk dan hoe de verschillende aanbieders met de stelposten zijn omgegaan.
  • Er is altijd wel een aannemer te vinden die goedkoper werkt dan de gemiddelde aanbieder. Maar de kosten hebben vaak ook te maken met kwaliteit. Goede aannemers kiezen voor hoogwaardige materialen en adviseren u over de uitvoering van uw wensen. Ze nemen de tijd om alle werkzaamheden in goede banen te leiden en de kwaliteit te bewaken. Dat heeft uiteraard ook zijn prijs. Bedenk dus goed wat u verwacht van uw aannemer.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Het vastleggen van de overeenkomst

Voor de professionele opdrachtgever zijn er twee overeenkomsten beschikbaar:

  • De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012
  • De Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013

Een alternatief is de CoVo2010 met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden opgesteld door de Vereniging Eigen Huis en de Stichting BouwGarant. Met deze Verbouwingsovereenkomst zet u de volgende zaken zwart op wit:

  • de prijs;
  • de wijze van betalen;
  • afspraken over meer- en minderwerk;
  • de bouwtijd.

Vraag de aannemer vooraf de nota’s te specificeren. Zeker als het bestek niet aangeeft bij welke werkzaamheden welke termijnnota wordt verzonden. Dit is belangrijk als er discussie ontstaat met de Belastingdienst. Ook voor de uitbetaling van uw facturen bij het Restauratiefonds dit van belang.