De stappen in het aanvraag proces bij de Belastingdienst

Uw verzoek richting de Belastingdienst bevat een aantal stappen. Deze geven wij voor uw beeldvorming in chronologische volgorde aan u weer.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

De 8 stappen nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen

Stap 1

BBM controleert of het pand daadwerkelijk staat ingeschreven in het register als bedoeld in de Erfgoedwet, het zogenaamde monumentenregister.

Stap 2

BBM beoordeelt of uw verzoek compleet is. De bijlagen moeten alle werkzaamheden (gespecificeerd) aan het pand bevatten. U kunt dus niet volstaan met bijlagen waarin alleen die werkzaamheden verwerkt zijn, waarvan u zelf denkt dat er sprake is van onderhoud en waarvoor u dus fiscale aftrek wilt gaan claimen.

Stap 3

BBM stuurt u een ontvangstbevestiging.

Stap 4

De afdeling Waarde-onderzoek van de Belastingdienst ontvangt een kopie van uw verzoek. Een in monumenten gespecialiseerde taxateur van deze eenheid zal met u een afspraak maken voor een onderzoek bij het monument.

Stap 5

De taxateur brengt na dit onderzoek advies uit aan het BBM. In dit advies staat onder meer een verslag van de huidige toestand van het pand en een splitsing van de totale kosten in een deel onderhouds,- en een deel verbeterkosten.

Stap 6

Binnen 10 weken ontvangt u uitsluitsel op uw verzoek. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat BBM uw verzoek compleet ontvangen heeft. U krijgt de beslissing in de vorm van een schriftelijk bericht. Dit bericht heeft het karakter van een vaststelling en is niet voor bezwaar of beroep vatbaar. U kunt pas bezwaar maken wanneer u de definitieve aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft.

Stap 7

Het Bureau stuurt een afschrift van de beslissing of het advies aan de betrokken eenheid van de Belastingdienst. Met uw toestemming zendt het BBM ook een afschrift aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Restauratiefonds.

Stap 8

U kunt de onderhoudskosten die in de vaststelling van de BBM staan voor in uw belastingaangifte vermelden in het jaar dat u de rekening heeft betaald. Op uw aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting kunt u het bedrag aan onderhoud dat door de Belastingdienst is vastgesteld onder de noemer ‘persoonsgebonden aftrek’ opvoeren. Het programma zal 80% van de onderhoudskosten opnemen als daadwerkelijke aftrekpost. Als u een subsidie of verzekeringspenningen heeft ontvangen voor de werkzaamheden zult u deze wel in mindering moeten brengen.

Ook aftrek zonder gebruik gratis service

Ook als u geen gebruik maakt van de gratis service van de Belastingdienst kunt u het door u berekende bedrag aan onderhoudskosten te zijner tijd voor 80% als aftrekpost op uw aangiftebiljet vermelden. De inspecteur zal deze post op de gebruikelijke wijze beoordelen. Vaak zal de inspecteur advies vragen aan BBM. Een Restauratiefonds-hypotheek is dan niet mogelijk.

Download

Belastingsdienst