De stappen in het aanvraagproces bij een gespecialiseerd bouwkundig bureau

Uw aanvraag voor het bepalen van de instandhoudingskosten bevat een aantal stappen. Deze geven wij voor uw beeldvorming in chronologische volgorde aan u weer. 

Stap 2: Vul de documenten in

Schakel uw aannemer, restauratie-architect of monumentenwachter in om het begrotingsmodel voor u in te vullen of samen met u in te vullen.

Stap 3: Maak uw aanvraag compleet

Deze documenten zijn nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen:

  • Ingevuld aanvraagformulier en begrotingsmodel
  • Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de werkzaamheden c.q. het bestek.
  • Recente foto’s (max. twee jaar oud): overzichtsfoto’s en detailfoto’s van de gebreken en/of schades.
  • Bouwtechnische tekening(en)
  • Een bouwtechnisch rapport (bijvoorbeeld van de Monumentenwacht) (indien aanwezig). Bij restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden boven de € 150.000 (inclusief BTW) is een bouwtechnisch rapport verplicht (max. twee jaar oud).

Stap 4: Mail alle documenten

Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen plant het bureau een afspraak met u voor een bezoek op locatie.

Mail het ingevulde aanvraagformulier en begrotingsmodel inclusief benodigde bijlagen aan bij één van de vier bouwkundige bureaus. Op basis van de beschreven kenmerken van de bouwkundige bureaus kunt u zelf een keuze maken.

In de door u aangeleverde bijlagen staat welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. De instandhoudingswerkzaamheden moet u specificeren.

Let op: Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het bureau uw aanvraag pas in behandeling kan nemen als alle noodzakelijke bijlagen zijn meegestuurd. In het aanvraagformulier staat beschreven welke bijlagen verplicht zijn. 

Stap 5: Beoordeling en eventuele afspraak

Het bouwkundige bureau beoordeelt of het verzoek compleet is.

Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen plant het bureau een afspraak met u voor een bezoek op locatie.

 

Stap 6: Uitsluitsel over de hoogte

Vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is bevonden start de behandelingstermijn die per bouwkundig bureau is aangegeven. Binnen deze termijn ontvangt u uitsluitsel over de hoogte van de instandhoudingskosten in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument.

Stap 7: Laagrentende lening aanvragen

Het bedrag in de Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument vormt de maximale hoogte waarvoor u een laagrentende lening kunt aanvragen bij het Restauratiefonds.

De door het bureau verklaarde instandhoudingskosten worden in de financieringsaanvraag bij het Restauratiefonds voor zover van toepassing verminderd met eventuele subsidies, verzekeringsuitkeringen en verrekenbare BTW.

Stap 8: Toetsing door het Restauratiefonds

Het Restauratiefonds toetst uw aanvraag en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om ook uw overige werkzaamheden te financieren.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10