Financieringsproducten voor opbouw van de financiering

Voor de aankoopfinanciering van uw monument bieden wij enkele financieringsproducten. Hieronder lichten wij deze toe. Deze producten hebben een marktconform rentetarief. Mocht u direct de financiering willen aanvragen dan kunt u dit hier doen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)

Deze lening wordt gebruikt bij een aankoopfinanciering. Bij een aflossingsvrije financiering betaalt u alleen rente en dus geen aflossing. De schuld van dit leningdeel daalt niet, tenzij u extra aflossingen doet. De aflossingsvrije lening bedraagt maximaal 50% van de marktwaarde na restauratie. Als u op 31 december 2012 een aflossingsvrije lening had op uw te verkopen pand (hoofdverblijf), dan kunnen wij dit product onder voorwaarden aanbieden.

Monumenten-hypotheek (annuïtair)

Bij de annuïtaire monumenten-hypotheek bestaat de maandelijkse termijn uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het maandbedrag blijft (gedurende de rentevaste periode) altijd gelijk: in het begin van de looptijd is het rentedeel het grootst en lost u maar een klein deel af. Aan het einde van de looptijd betaalt u voor het grootste deel aflossing en nog maar een klein deel rente. Voor de mogelijke hypotheekrenteaftrek is het belastingvoordeel in de eerste jaren het grootst. 

Monumenten-hypotheek (lineair)

Bij de lineaire monumenten-hypotheek is het aflossingsbedrag maandelijks gelijk. De rentelasten nemen gedurende de looptijd af (bij gelijkblijvend rentepercentage). Hierdoor nemen de netto last af.