Financieringsproducten voor opbouw van de financiering

Voor de aankoopfinanciering van uw monument bieden wij enkele financieringsproducten. Hieronder lichten wij deze toe. Deze producten hebben een marktconform rentetarief. Mocht u direct de financiering willen aanvragen dan kunt u dit hier doen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Aflossingsvrije lening

Deze lening wordt gebruikt bij een aankoopfinanciering. Bij een aflossingsvrije financiering betaalt u alleen rente en dus geen aflossing. De schuld van dit leningdeel daalt niet, tenzij u extra aflossingen doet. De aflossingsvrije lening bedraagt maximaal 50% van de marktwaarde na restauratie. Als u op 31 december 2012 een aflossingsvrije lening had op uw te verkopen pand, dan kunnen wij dit product onder voorwaarden aanbieden.

Annuïteitenlening

Bij een annuïteitenlening bestaat de maandelijkse termijn uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het maandbedrag blijft (gedurende de rentevaste periode) altijd gelijk: in het begin van de looptijd is het rentedeel het grootst en lost u maar een klein deel af. Aan het einde van de looptijd betaalt u voor het grootste deel aflossing en nog maar een klein deel rente. Voor de mogelijke hypotheekrenteaftrek is het belastingvoordeel in de eerste jaren het grootst. 

Lineaire lening

Bij de lineaire lening is het aflossingsbedrag maandelijks gelijk. De rentelasten nemen gedurende de looptijd af (bij gelijkblijvend rentepercentage). Hierdoor nemen de netto lasten af.