Gereed melden bij het Restauratiefonds

Als u gebruikmaakt heeft vaneen laagrentende hypotheek zullen u een verzoek krijgen uw hypotheek gereed te melden.  Hiervoor ontvangt u een gereedmeldingsformulier van het Restauratiefonds of van uw gemeente, afhankelijk van het product wat u heeft gecontracteerd. Als er omstandigheden zijn waardoor de restauratie op het geplande tijdstip nog niet klaar is, dan kunt u om uitstel vragen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Wat geeft u aan op het gereedmeldingsformulier?

Op het gereedmeldingsformulier geeft u aan wat de werkelijke totale kosten zijn geweest. Op basis van dit formulier wordt de laagrentende hypotheek definitief vastgesteld. Nadat u het gereedmeldingsformulier heeft ingestuurd, wordt de Bouwrekening afgesloten. Op dat moment wordt de credit- en eventuele debetrente met u verrekend.

Als de definitief gemaakte subsidiabele kosten lager zijn

Als de definitief gemaakte subsidiabele kosten lager zijn dan de vooraf door de gemeente vastgesteld, wordt de hoofdsom van de toegekende laagrentende hypotheek navenant verlaagd.