Hoe gaat de Belastingdienst om met architect kosten e.d?

Let op: De fiscale aftrek onderhoudskosten is per 1 januari 2019 afgeschaft. 

Naast de kosten voor onderhoud en verbetering maakt u ook nog andere kosten. Dit kunnen zijn:

  • Kosten van de architect;
  • Kosten van de constructeur;
  • Legeskosten voor de vergunningen van de gemeente.

Neem deze kosten gewoon mee in uw begroting. De Belastingdienst gaat meestal akkoord met een ‘pro rato’ berekening van deze kosten. Dus stel dat de totale restauratiekosten € 200.000,- bedragen waarvan € 100.000,- onderhoud is, dan is ook de helft van de kosten van architect, constructeur en de leges onderhoud.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Hoe zit het met huurderlasten?

Huurderlasten, zoals tuinonderhoud, behangen, binnen verf- en witwerk en kleinere reparaties, zijn in beginsel geen onderhoudskosten. Hierop worden door de Belastingdienst twee uitzonderingen toegestaan.

Kosten van binnen schilderwerk worden aangemerkt als onderhoudskosten:

  • Als het schilderwerk samenhangt met andere onderhoudswerkzaamheden die tot aftrek leiden, bijvoorbeeld bij lekkages, optrekkend vocht, vervanging van ramen, leidingen.
  • Als het schilderwerk betreft van bijzondere monumentale onderdelen, dat zo arbeidsintensief is dat een huurder de hoge kosten daarvan niet meer voor zijn rekening zal willen nemen.

Hoe zit het met wel en niet beschreven onderdelen in het monumentenregister

U gaat werkzaamheden uitvoeren aan uw niet beschreven schuur.

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u de beschrijving van uw rijksmonument opvragen. Stel dat uw schuur niet in deze beschrijving wordt genoemd en een losstaand gebouw is. Dan zijn de onderhoudsuitgaven aan dit onderdeel (in dit voorbeeld uw schuur, maar dit kan ook een waterput, bijgebouw etc. zijn) geen onderhoudskosten. U kunt ook via www.monumentenregister.nl de beschrijving opvragen. De Rijksdienst heeft soms ook dossiers beschikbaar van het pand wat u wilt aanschaffen.

U gaat werkzaamheden uitvoeren aan uw schuur, die wel beschreven staat.

Alleen als de schuur is opgenomen is in de monumentenomschrijving van het monumentenregister, zijn de onderhoudskosten hieraan voor 80% aftrekbaar. Dit geldt voor alle beschreven onderdelen. Ook voor uw waterput, bijgebouw etc. Zelfs voor een monumentale tuin, wanneer deze als zelfstandig onderdeel is opgenomen in het monumentenregister.

Download

Belastingdienst

Architectkosten en legeskosten:

neem deze kosten mee in uw verzoek richting de Belastingdienst