Hoe hoog is uw feitelijke Belastingvoordeel?

Verrekening van de persoonsgebonden aftrek dient plaats te vinden in het jaar waarin u de kosten betaald heeft - voor het laatst over het jaar 2018. Het bedrag van de aftrek komt eerst in mindering op het inkomen van box 1, dan op het inkomen van box 3 en als laatste op het inkomen van box 2.

Het inkomen van een box kan niet negatief worden door deze aftrek. Een eventueel restant schuift door naar de persoonsgebonden aftrek van een volgend jaar. Net zolang tot alle kosten ‘verrekend’ zijn. Op deze wijze kunt u de vaak hoge aftrekpost van een restauratie toch - verspreid over meerdere jaren - verrekenen.

Let op: De fiscale aftrek onderhoudskosten is per 1 januari 2019 afgeschaft.  

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10


Let op heffingskortingen

Hierbij merken we wel op dat als de aftrekkosten zo hoog zijn dat uw belastbaar inkomen in een jaar nihil is, de heffingskortingen (zoals de arbeidskorting en de algemene heffingskorting) wegvallen. Immers de persoonsgebonden aftrek is zo hoog dat uw belastbaar inkomen al op nul uit komt. Houdt hiermee bij de berekening van uw fiscale voordeel dus rekening mee. Sinds een aantal jaren worden de heffingskortingen meer inkomen afhankelijk. Vanaf een inkomen van ongeveer € 34.500,- nemen de kortingen af. Dus hoe hoger het inkomen hoe minder kortingen u krijgt, dus ook de kortingen die dan wegvallen hebben een kleinere invloed.

Drie belastingboxen

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten belastbaar inkomen. Die zijn ondergebracht in drie zogenoemde boxen, elk met hun eigen spelregels en tariefstructuur:

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, waaronder (forfaitair) de inkomsten uit particuliere verhuur en het bezit van een tweede woning.