Hoe lang duurt het voordat u een vergunning heeft?

Het is belangrijk om, voordat u aan een restauratie begint, te weten met welke termijnen u te maken krijgt. Deze vallen vaak tegen als u er niet op gerekend heeft. De doorlooptijd is bij een 'gewone' omgevingsvergunning 8 weken plus 6 weken inzage/bezwaar termijn.

De gemeente mag eenmalig zes weken uitstel nemen in het geval van een ingewikkelde aanvraag.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Stappen omgevingsvergunning proces

Stap 1: de aanvraag

U stuurt uw aanvraag naar de gemeente. De gemeente doet een ontvankelijkheidtoets en eventueel een verzoek om aanvullende informatie. De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 weken. U heeft 4 weken om de ontbrekende stukken aan de leveren.

Stap 2: de beslistermijn

Uw aanvraag is compleet. De gemeente gaat zich de komende weken over de plannen buigen en eventueel advies inwinnen. Vanaf de datum dat uw aanvraag compleet is bevonden door de gemeente gaat de termijn van 8 weken in. Vanaf deze dag heeft de gemeente 8 weken om tot een beslissing te komen. Binnen deze termijn mag deze beslistermijn eenmalig worden verlengd met 6 extra weken. Als de gemeente deze termijnen laat verlopen dan is de vergunning automatisch 'van rechtswege' verleend.

De gemeente kan nu advies vragen aan de diverse gemeentelijke loketten die bij uw aanvraag betrokken zijn.

Stap 3: het besluit

De gemeente verleent uw vergunning, of wijst deze af.  
U ontvangt spoedig bericht, daarna wordt uw aanvraag ter inzage gelegd. Formeel mag u beginnen met de werkzaamheden, maar de gemeente zal u afraden dit te doen. Begint u namelijk eerder, dan loopt u het risico dat u uw werkzaamheden op uw kosten ongedaan moet maken. Let  op! Begin niet voordat u de restauratiefinanciering bij het Restauratiefonds heeft aangevraagd!

Stap 4: ter inzage

Uw plannen liggen ter inzage. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om te reageren.

Stap 5: definitief beschikking over de vergunning

Als er geen bezwaren zijn is uw vergunning definitief.