Is de financiering haalbaar?

De Quick scan, begroting of het schetsplan geeft u een eerste indicatie van de kosten. Op basis van uw begroting kunt u via de Restauratiewijzer een financiële berekening laten maken.

Belangrijk hierbij is dan er een inschatting is gemaakt: welk bedrag wordt als subsidiabele kosten aangemerkt en welk bedrag als niet subsidiabel? De subsidiabele  kosten zijn de basis voor een laagrentende leningen (indien beschikbaar). Uit de financiële berekening blijkt de mogelijke opbouw van de financiering. Uit welke soorten leningen kan deze bestaan en welke maandelijkse lasten brengt dit met zich mee.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Kunt u de lasten dragen?

Op uw verzoek kunnen wij bekijken of u de financieringslasten kunt dragen. Wij toetsen die aan de wetgeving en onze eigen normen. Uw inkomen bepaalt namelijk de maximale financieringslasten die u kunt dragen. Het is ook voor uzelf belangrijk om een gevoel te krijgen bij de mate waarin uw maandelijkse financieringslasten stijgen. U kunt zo de afweging maken of het u de aankoop en/of restauratie waard is. Een financieringsberekening kunt u hier aanvragen en een voorbeeld hebben wij voor u zichtbaar gemaakt onder de downloads.

Stijgende of dalende rente

Als u een financiële berekening ontvangt, houdt u er dan rekening mee dat de genoemde rentepercentages aan verandering onderhevig zijn. Tussen het maken van de opzet en het uitbrengen van de uiteindelijke financieringsofferte voor uw aankoop en/of restauratie, kan gemakkelijk een half jaar tot een jaar tijd zitten. Gedurende die periode kan de rente stijgen of dalen.

Gefaseerde aanpak als mogelijkheid

Het kan voorkomen dat u – eventueel samen met ons – tot de conclusie komt dat de restauratie voor u financieel niet is op te brengen. U kunt dan besluiten bepaalde werkzaamheden nog niet uit te voeren, door bijvoorbeeld de restauratie in verschillende fasen te knippen. Vaak is het dan belangrijk (samen met de architect) te bepalen welke werkzaamheden het meest urgent zijn en welke werkzaamheden ‘bij elkaar horen’. In de praktijk zien wij vaak dat eigenaren ervoor kiezen eerst het casco van het pand (fundering, muren, vloeren, dak en de verduurzaming) aan te pakken. De nieuwe keuken en badkamer kunt u dan (nog) even ‘parkeren’ totdat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Deze gefaseerde aanpak geldt voornamelijk als u het pand al in bezit heeft, niet als u het nog moet gaan kopen.

Is de financieringsberekening positief en u wilt een financiering aanvragen? Ga naar ons digitale aanvraagformulier.

 

Download

Financieringberekening

Ontbindende voorwaarden in (voorlopig)koopcontract

Neem een financieringsvoorbehoud op inclusief de financiering van de restauratie bij het Restauratiefonds