Kiest u straks voor de Restauratiefonds-hypotheek of SIM-subsidie

Uw (aan te kopen) pand is een rijksmonument, dat hebben we al voor u uitgezocht. Maar heeft u recht op subsidie of kunt u de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen? Door middel van het beantwoorden van de onderstaande vragen komt u erachter. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met uw RestauratieWijzer-coach.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Waar komt u voor in aanmerking als eigenaar van een monument?

 • U bent eigenaar van een woonhuis: Restauratiefonds-hypotheek
  Met de volgende vier vragen kunt u bepalen of uw pand als woonhuis gezien wordt:
  1. Als het pand in het monumentenregister is geregistreerd als woonhuis. Ja: woonhuis, geen keuze. Nee ga naar vraag 2.
  2. Is het een woonhuis dat als museum is geregistreerd, een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren? Ja: geen woonhuis, u heeft de keuze. Nee: ga naar vraag 3.
  3. Is het in oorsprong geheel of gedeeltelijk vervaardigd voor bewoning? Ja: woonhuis, geen keuze. Nee: ga naar vraag 4.
  4. Is het thans voor meer dan 50% van oppervlakte (in m2) voor bewoning in gebruik? Ja: woonhuis, geen keuze. Nee: geen woonhuis.
 • Voor eigenaren van de overige (niet woonhuizen) rijksmonumenten is er instandhoudingssubsidie of de Restauratiefondsplus-hypotheek. Eigenaren van overige monumenten hebben recht op een subsidiepercentage van 50% over een maximumbedrag van 0,5% van de herbouwwaarde van het monument per jaar. Voor een periode van 6 jaar is de grondslag dus maximaal 3% van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde vindt u op uw verzekeringspolis. De subsidie wordt in zes jaar uitbetaald.
 • Voor molens geldt een afwijkende regeling: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,- subsidie per 6 jaar.
 • Aanvraagperiode is van 1 februari tot en met 31 maart.
 • Is de vraag naar subsidie groter dan het beschikbare subsidiebedrag, dan bepaald de subsidieverstrekker, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed welke doelgroep wel of niet in aanmerking komt. Dit kan jaarlijks wijzigen.
 • U bent eigenaar van een ‘groen monument’: subsidie
  Eigenaren van groene monumenten kunnen subsidie aanvragen voor de instandhouding van hun bezit. Er is geld beschikbaar voor tuinen en parken van monumentale buitenplaatsen, villa's en kloosters, en voor stadsparken en begraafplaatsen.

Keuzemogelijkheid voor u als eigenaar. Als u in aanmerking komt voor subsidie, mag u ook kiezen voor de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek in plaats van de instandhoudingssubsidie. Wat is voordeliger voor u?

 • Aanvraag per zelfstandig onderdeel
  U komt in aanmerking voor een bijdrage per zelfstandig onderdeel. Het kan zijn dat er meerdere zelfstandige onderdelen beschreven zijn in het Monumentenregister, bijvoorbeeld een boerderij en een schuur. U kunt dan per zelfstandige eenheid een subsidie of Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Woont u in een appartementencomplex met bijvoorbeeld 6 appartementen dan wordt dit gezien als één bouwkundige eenheid en is er voor het geheel maximaal € 300.000,- Restauratiefonds-hypotheek beschikbaar en zal pro rato verdeeld worden onder de eigenaren.

Als u een keuze heeft, dan is er een omslagpunt wanneer de Restauratiefonds-hypotheek financieel interessanter is dan de subsidie.