Klaar met restaureren

Als u gebruik maakt van een laagrentende hypotheek, dan moeten de subsidiabele kosten definitief vastgesteld worden. Dit gebeurt na beëindiging van de Bouwrekening. 

Als de definitief gemaakte subsidiabele kosten lager zijn dan vooraf vastgesteld, wordt de hoofdsom van de toegekende laagrentende hypotheek navenant verlaagd.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10