Overige verzekeringen

Er bestaan nog veel meer verzekeringen, twee willen wij er graag nog uitlichten. Beide zijn meestal niet verplicht, maar zeker het overwegen om ze af te sluiten waard.  

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

De overlijdensrisicoverzekering

De kans is groot dat u een lening afsluit om de aankoop en of de restauratie te bekostigen. Dit kan een laagrentende hypotheek zijn voor een deel van de restauratie, met eventueel een gewone lening. Als u een extra lening of hypotheek sluit dan adviseren wij u de vraag te stellen - hoe vervelend dat ook is - wat er gebeurt als u komt te overlijden. Kan uw partner met zijn/haar inkomen de hypotheeklasten dan nog wel opbrengen? Is er dan voldoende geld om bijvoorbeeld de kinderen te kunnen verzorgen? Het kan daarom dus nuttig zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Komt u of uw partner te overlijden, dan wordt met deze uitkering een deel van de hypotheek afgelost. De maandelijkse lasten zijn hierdoor lager en kan uw partner wellicht in de woning blijven wonen. Advies hierover kunt u krijgen van uw verzekeringstussenpersoon , verzekeringsmaatschappijen of uw bank.

De rechtsbijstandsverzekering

Als u gaat restaureren gaat u verschillende overeenkomsten aan. Het is te overwegen een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Als er ooit problemen komen en de zaak juridisch moet worden uitgevochten, dekt de verzekering de kosten van de procedure van die rechtsbijstand. Houdt er rekening mee dat de meeste rechtsbijstandsverzekeraars  de voorwaarde stellen dat u pas van de rechtsbijstand gebruik kunt maken nadat u een aantal maanden wachttijd voorbij zijn.