Productkeuze bij de Monumenten-hypotheek

Naast de laagrentende hypotheken kunnen wij voor de restauratie een aantal leningsvormen aanbieden met een marktconforme rente. Graag lichten wij de mogelijkheden aan u toe.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Annuïteitenlening

Bij een annuïteitenlening bestaat de maandelijkse termijn uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het maandbedrag blijft (gedurende de rentevaste periode) altijd gelijk: in het begin van de looptijd is het rentedeel het grootst en lost u maar een klein deel af. Aan het einde van de looptijd betaalt u voor het grootste deel aflossing en nog maar een klein deel rente. Voor de doorgaans mogelijke hypotheekrenteaftrek is het belastingvoordeel in de eerste jaren het grootst. 

Aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije financiering betaalt u alleen rente en dus geen aflossing. De schuld van dit leningdeel daalt niet, tenzij u extra aflossingen doet. De aflossingsvrije lening bedraagt maximaal 50% van de marktwaarde na restauratie. Als u op 31 december 2012 een aflossingsvrije lening had en deze nog steeds heeft, dan kunnen wij dit product aanbieden. De lening zal niet groter zijn dan de bestaande aflossingsvrije lening. In praktijk is de kans zeer groot dat u als eigenaar de fiscaal vriendelijke aflossingsvrije rechten gebruikt om de aankoop te financieren.

Lineaire lening

Bij de lineaire lening is het aflossingsbedrag maandelijks gelijk. De rentelasten nemen gedurende de looptijd af (bij gelijkblijvend rentepercentage). Hierdoor nemen de netto lasten en uw fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek af.