Quick scan door de Monumentenwacht

In Groningen, Utrecht, Noord-Holland,  Zuid-Holland, Zeeland en Limburg hebben wij de Restauratiewijzer- dienstverlening uitgebreid met de Quick scan. Wij werken hiervoor nauw samen met de Monumentenwacht. Staat uw monument in een andere provincie? Raadpleeg dan de Monumentenwacht om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen.

Overleg met uw Restauratiewijzer coach voordat u een Quickscan aanvraagt. 
Let op! De Quick scan is vaak niet voldoende om de vaststelling aan te vragen bij de gemeente voor de vaststelling subsidiabele kosten.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Samen met de monumentenwacht

De Quick scan geeft u snel inzicht in de onderhoudsbehoefte van uw monument en de kosten ervan. Vooral erg handig als u het pand nog moet aankopen. De technische adviseur van de Monumentenwacht bepaalt welke bouwkundige werkzaamheden minimaal noodzakelijk zijn. Hij maakt een begroting voor sober en doelmatig onderhoud en geeft een inschatting van de werkzaamheden  de gemeente waarschijnlijk als subsidiabel zal aanmerken. Bekijk een voorbeeld onder 'Download'. Voor de duidelijkheid de gemeente kan een uitgebreidere begroting/offerte vragen voor een vaststelling van de onderhoudskosten.

Quick scan aanvragen?

De Quick scan is alleen beschikbaar voor klanten van de RestauratieWijzer. De aanvraagformulieren en een informatieblad treft u bij de desbetreffende provincies aan. Aan de Quick scan zijn kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de grootte van uw monument en bedragen minimaal € 430,- inclusief BTW. U kunt op Quick scan aanvraagpagina de kosten tabel terug vinden per provincie. 

Download

Voorbeeld Quick scan