Uitkomst gesprek met gemeente: plannen uitvoerbaar?

Afhankelijk van de concreetheid van uw plannen en afhankelijk of het grote ingrepen in het monument zijn, zal de gemeente u inzicht kunnen geven over de potentiele haalbaarheid voor het verkrijgen van een vergunning. Wellicht wil de gemeente voordat ze u een richting geven van de haalbaarheid eerst een schetsplan van u ontvangen. Hierover kunt u meer lezen in Stap 4.  

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Schetsplan voorleggen in de monumentencommissie

Als u al een schetsplan heeft dan kunt u dit tijdens het eerste contact met de afdeling monumentenzorg van uw gemeente bespreken,  de ambtenaar zal vaak voorstellen het schetsplan in de monumentencommissie te bespreken.

De monumentencommissie adviseert B&W over het afgeven van de omgevingsvergunning. Als de commissie het in grote lijnen eens is met uw plan, kan dit verder uitgewerkt worden. In sommige provincies bestaat de mogelijkheid het schetsplan in te brengen in het bouwplanoverleg van het (provinciale) steunpunt. De gemeenteambtenaar monumentenzorg kan u hier meer over vertellen.