Uw monument is ondernemingsvermogen

Hier beschrijven we de situatie als de eigenaar geen particulier is maar een rechtspersoon. 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Onderscheid door Belastingdienst in twee situaties

  • U heeft recent een monument aangekocht en u wilt dit gebruiken voor de onderneming.
  • Het monument is al langer in gebruik bij uw onderneming.

Recente aankoop en restauratie

U heeft recent een monument gekocht en na aankoop maakt u het pand eerst geschikt voor gebruik in de onderneming. U activeert dan de totale kosten als aanschaffingskosten op de ondernemingsbalans.
De totale kosten zijn:

  • aankoopsom;
  • de kosten van (al dan niet achterstallig) onderhoud;
  • de kosten van verbetering;
  • de overige bijkomende kosten.

U mag deze kosten dus niet direct ten laste van de winst brengen. Er is geen verschil tussen onderhoudskosten of verbeteringskosten: ook de onderhoudskosten moet u in dit geval activeren. Op het totale geactiveerde bedrag (de zogenaamde boekwaarde van het pand) kunt u in principe jaarlijks afschrijven. Het jaarlijks af te schrijven bedrag berekent u op de voor ondernemers gebruikelijke wijze.

Pand is reeds langer in gebruik

In deze situatie kunt u de onderhoudskosten, de afschrijving en de overige vaste eigenaarslasten meestal direct ten laste van de winst brengen. De kosten van verbetering of verandering dient u echter op de ondernemingsbalans te activeren. U mag deze kosten dus niet direct ten laste van de winst brengen. Een voorbeeld hiervan is het herstel van een monumentaal element dat in de loop der jaren verdwenen is. Op de oude boekwaarde van het pand, vermeerderd met de kosten van verbetering, kunt u vervolgens in principe jaarlijks afschrijven. Het jaarlijks af te schrijven bedrag berekent u op de voor ondernemers gebruikelijke wijze.

Uitzondering op de regel ‘pand is reeds langer in gebruik’

Het gaat dan met name om panden die bij aankoop al vrij veel achterstallig onderhoud of andere gebreken vertonen. De kosten van de latere restauratie zijn dan ook fors, zeker in vergelijking met de aankoopsom. Het goed koopmansgebruik eist in dat geval dat u alle herstelkosten op de ondernemingsbalans activeert. We merken hierbij wel op dat de fiscale consequenties sterk afhankelijk zijn van de concrete feiten en omstandigheden.