Voorwaarden voor provinciale monumenten, regeling Noord-Holland

Voor provinciale monumenten in de provincie Noord-Holland kan het Restauratiefonds laagrentende leningen aanbieden. Op sommige vlakken zijn de voorwaarden en spelregels anders dan voor de regelingen voor gemeentelijke monumenten. Graag wijzen wij u op de verschillen voor de regeling in Noord-Holland.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Verschillen voor provinciale monumenten in Noord-Holland ten opzichte van de gemeentelijke monumenten

Provinciale monumenten met een woonfunctie

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten met een woonfunctie in de provincie Noord-Holland, die hun pand gaan restaureren. Wat is een woonfunctie:

  • in oorsprong zijn vervaardigd voor bewoning; of
  • thans voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik zijn of;
  • na restauratie voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik worden genomen; of
  • voor meer dan de helft van de oppervlakte voor recreatieve doeleinden in gebruik zijn.

Voormalige provinciale monumenten

De provincie Noord-Holland is bezig met de herijking van de provinciale monumentenlijst. Sommige panden zullen dan niet meer beschermd worden door de provincie en van deze monumentenlijst verdwijnen. Bent u eigenaar van een dergelijk pand? Dan kunt u  tot drie jaar nadat uw pand van de lijst ‘gehaald’ is, nog een aanvraag indienen voor de laagrentende lening uit het Noord-Hollands Monumentenfonds. De provincie zal u hierover informeren.

Hoogte van de lening

U kunt een hypotheek aanvragen voor 100% van de vastgestelde noodzakelijk kosten voor restauratie. De Monumentenwacht Noord-Holland stelt vast om welke werkzaamheden het gaat. U kunt minimaal 25.000 euro en maximaal 100.000 euro lenen. Dit is inclusief de eventuele kosten voor het inspectierapport van de Monumentenwacht, de behandelingskosten van de financiering en de notariskosten.

Het is een aanvraag in drie stappen.

Stap 1: Inspectierapport Monumentenwacht
De Monumentenwacht maakt eerst een inspectierapport van uw monument.  Het inspectierapport van de Monumentenwacht geeft een betrouwbaar beeld van de toestand van het pand. U kunt dit rapport, naast het aanvragen van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek, ook gebruiken als startpunt van een bredere restauratie.

Het inspectierapport met bijlagen wordt opgesteld tegen een uurvergoeding van € 63,00 (vrij van BTW); zowel reis-, inspectie- en rapportagetijd wordt in rekening gebracht. Ter indicatie: voor een monumentaal woonhuis met een redelijke onderhoudsstaat heeft de Monumentenwacht normaal gesproken 6 uur nodig om het inspectierapport te verzorgen; voor een monumentaal woonhuis met een flinke restauratiebehoefte gemiddeld 10 uur.

Stap 2: Vaststellen van de voor restauratie noodzakelijke kosten
Op basis van het inspectierapport van de Monumentenwacht stelt een derde partij, bijvoorbeeld de architect, aannemer of adviesbureau, de voor restauratie noodzakelijke kosten vast. Daartoe dienen zij het formulier 'Vaststelling voor restauratie noodzakelijke kosten' in te vullen.

Stap 3: Aanvraag indienen bij Restauratiefonds
Daarna kunt u de lening aanvragen bij het Restauratiefonds.

Download

Vaststelling restauratie noodzakelijke kosten