Wanneer is een architect nodig?

Een aantal zaken speelt een rol bij de afweging of u een restauratie architect moet inschakelen:

 • De juiste taal
  Een restauratie architect heeft ervaring met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Omdat de architect ‘de taal van de gemeente spreekt’ kan het aanvraag proces van de vergunning soepeler verlopen.
 • De gecompliceerdheid van de restauratie
  Wijzigt de constructie of moeten er werkzaamheden plaats vinden aan de monumentale waarden van het pand, dan zal een architect sneller noodzakelijk zijn. Maar ook als er gedeeltelijk nieuwbouw plaatsvindt en daarbij esthetische eisen worden gesteld. Hoe past dat nieuwe deel het beste bij de rest van het monument?
 • De hoeveelheid geld die met de restauratie gemoeid is
  Bij een kleinere ingreep durft u het misschien zonder restauratie architect aan, omdat het wellicht alleen maar onderhoudskosten zijn. Hoe hoger de restauratiekosten, hoe groter de klus, hoe ondoorzichtiger de bouw kan zijn.
 • Uw affiniteit met het bouwproces
  Stel dat u besluit geen architect in de hand te nemen (of alleen voor het maken van tekeningen), dan moet u zelf de werkzaamheden van de aannemer controleren. Heeft u naast affiniteit met de bouw, voldoende tijd om dat te doen?

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Wens gemeente

Als het een ingrijpende restauratie betreft of wanneer er constructieve wijzigingen plaatsvinden aan het pand, is een architect meestal noodzakelijk. Wij adviseren u deze vraag tijdens het eerste oriënterende gesprek met de gemeenteambtenaar monumentenzorg aan de orde te stellen. Uit hoofde van de omgevingsvergunning kunt u namelijk indirect verplicht gesteld worden een (erkende) architect in de hand te nemen.