Wat kan een architect voor u doen?

Om uw restauratieplannen te vertalen en uit te werken, kan een architect u van dienst zijn. Hier leest u wat een architect voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Het traject dat u samen met een architect doorloopt, bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

Stap 1: vaststellen programma van eisen

De architect kan u helpen te bepalen wat u precies wilt. Het gaat hier om uw eigen wensen en eisen, maar ook om die van anderen (vergunning, wettelijke eisen, etc.). Ook gaat het in dit stadium om het beschrijven van de bestaande toestand van het pand.

Stap 2: opstellen van het voorlopig ontwerp

Voor meer informatie over het belang van een schetsplan. Een architect kan een dergelijk plan voor u maken. Het plan wordt ook wel voorlopig ontwerp genoemd. Hierin wordt globaal vastgesteld wat voor budget vereist is, welke vergunning nodig is etc.

Stap 3: opstellen van het definitief ontwerp

Het definitieve restauratieplan hebben wij reeds uitgelegd. Bij het ontwerpen en uitwerken van de plannen houdt de architect rekening met de wettelijke eisen, zoals Bouwbesluit, bestemmingsplan, milieuwetgeving, brandweereisen en de Erfgoedwet (omgevingsvergunning).

Stap 4: verkrijgen van toestemming tot bouwen (vergunning)

Hierover leest u meer in 'De vergunning aanvragen'. De architect kan u bij het aanvragen van de omgevingsvergunning van dienst zijn als u hem of haar hiervoor opdracht geeft.

Stap 5: de keuze van de aannemer

De architect kan u helpen bij het aanvragen van offertes bij aannemers en het maken van een keuze hieruit.

Stap 6: de uitvoering

Naast het opstellen en uitwerken van de plannen, kan een architect voor u ook de directie voeren tijdens de bouwwerkzaamheden. Dit betekent dat de architect namens u overleg voert met de aannemer over de uitvoering, de correspondentie met de verschillende instanties en betrokkenen voert en de betalingen accordeert. Daarnaast kan de architect ook ‘toezicht’ houden, wat wil zeggen dat hij controleert of de juiste materialen op de voorgeschreven wijze worden verwerkt. Mogelijk kunt u zich hiermee een heleboel rompslomp en zorgen besparen.

Stap 7: de oplevering

De architect kan u ondersteunen tijdens de oplevering, de eindcontrole waarin wordt vastgesteld of de restauratie volgens plan en wens is uitgevoerd. Hierbij kunt u eventueel ook de Monumentenwacht betrekken.