Wat zijn fiscaal aftrekbare onderhoudskosten?

U kunt als rijksmonumenteigenaar (een deel van) uw restauratiekosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Maar, welke kosten komen hiervoor in aanmerking en op welke wijze worden deze vastgesteld? En ook belangrijk: hoe verwerk ik de kosten in de belastingaangifte en welk voordeel levert het mij op?

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

De begrippen onderhoud en verbetering

Misschien zijn niet alle kosten die u maakt in het kader van de restauratie fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen de kosten van ‘onderhoud’ en ‘verbetering’. De onderhoudskosten mag u  voor 80% fiscaal verrekenen. Het is goed om te weten dat in het belastingrecht het begrip ‘restauratie’ geen betekenis heeft. De Belastingdienst kijkt ook niet naar de monumentale en milieu waarden.

Onder het fiscale begrip onderhoud valt zowel het jaarlijkse onderhoud als het herstel van achterstallig onderhoud.

Uitleg van de begrippen omtrent onderhoud

  • Onderhoudskosten: deze stelt het Bureau Belastingdienst Monumentenpanden (BBM) vast.
  • Drukkende onderhoudskosten: dit zijn de onderhoudskosten minus subsidies en verzekeringsuitkeringen. Dit is de formele grondslag voor de Restauratiefonds-hypotheek.
  • Fiscaal aftrekbare onderhoudskosten: dit betreft 80% van de drukkende onderhoudskosten.
  • Verbeteringskosten: zijn alle kosten die de Belastingdienst niet aanmerkt als onderhoud.

Hoe wordt de hoogte van de onderhoudskosten vastgesteld?

Als u een concreet restauratieplan heeft (tekeningen van de oude en nieuwe situatie, bestek, begroting of offerte(s)), dan kan Bureau Monumentenpanden vaststellen welke kosten onderhoudskosten zijn. Deze kosten zijn daarmee (na aftrek van subsidies en verzekeringspenningen) voor 80% fiscaal aftrekbaar.
Een verzoek tot vaststelling van de onderhoudskosten dient u in bij het Bureau monumentenpanden van de eenheid Belastingdienst/Kantoor Amsterdam, telefoonnummer 088 - 152 81 55.

Een taxateur van de Belastingdienst in uw regio komt naar de huidige situatie van het pand kijken. Naar aanleiding van uw begroting maakt de taxateur het verschil tussen onderhoudskosten en verbeterkosten. Dit hele traject duurt ongeveer 10 weken. Omdat u deze onderhoudskosten voor 80% fiscaal mag verrekenen en ze de basis zijn voor de hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek, is dit een belangrijk traject. De financiële haalbaarheid van uw restauratie kan hiervan afhangen.

Met de Quick scan

kunt u de onderhoudskosten globaal in kaart laten brenngen