Wel of geen bouwhistorisch onderzoek?

De gemeente kan u verplichten tot het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning. In andere gevallen vindt u het zelf wellicht wenselijk om bouwhistorisch onderzoek te doen. Dit is spannend en soms nodig om te kunnen bepalen of uw werkzaamheden geen afbreuk doen aan de monumentale waarde van het pand.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Wat houdt een bouwhistorisch onderzoek in?

Het onderzoek houdt in dat de geschiedenis van het gebouw wordt onderzocht aan de hand van de constructiewijze, de toegepaste bouwmaterialen en de vormgeving daarvan. De ontwikkeling van het pand wordt ontrafeld in verschillende ‘bouwfasen’. Naast deze bouwkundige analyse kunnen ook archieven geraadpleegd worden om ‘een beeld van het verleden’ te krijgen.

Tijdens het onderzoek wordt vanuit historisch oogpunt bepaald wat wel en wat niet van belang is om rekening mee te houden. Deze gegevens zijn een belangrijke ‘inspiratiebron’ voor degene die de restauratieplannen opstelt, bijvoorbeeld een architect.

Waarom een bouwhistorisch onderzoek?

Documentatie

De verzamelde gegevens, de analyse en de interpretatie daarvan leiden tot de beschrijving van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van uw monument.

Informatie

Het levert informatie over de bouwmassa, de toegepaste constructies, de materialen en de interieurafwerking.

Waardebepaling

De uitkomst van een bouwhistorisch onderzoek is een historische waardebepaling van uw pand, gerelateerd aan de omgeving waarin het staat.
Analyse van problemen
Bovendien kan de bouwhistoricus door deze analyse een reconstructie van de bouwgeschiedenis maken en soms ook de oorzaken van constructieve gebreken vaststellen.

Toekomst bepalen

Aan de resultaten van dit onderzoek worden de eventuele plannen tot wijziging getoetst. Wanneer door verbouwing waardevolle elementen verloren gaan, moet eerst worden bezien of de plannen bijgesteld kunnen worden.

Door wie?

Een bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Kijkt u  eens op bouwhistorie.nl. In een aantal gevallen neemt de architect dit gedeeltelijk voor zijn rekening. De grotere gemeenten in Nederland hebben een bouwhistoricus in dienst die de afdeling Monumentenzorg van de gemeente ondersteunt. Het onderzoek kan dan door deze medewerker uitgevoerd worden.

Archiefonderzoek

Wilt u zelf al wat voorwerk doen? Door de archieven in te duiken, komt u al heel wat meer te weten over de historie van uw pand en haar bewoners. Archiefonderzoek is leuk en nuttig voor uw eigen beeldvorming.

U kunt terecht bij:

  • De lokale historische verenigingen
  • Het kadaster
  • Archieven bij de gemeente
  • Het Nieuwe Insituut in Rotterdam. Het Nieuwe Insituut beheert namelijk ongeveer 450 archieven en 150 verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen over de periode 1800 - 1970.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt er eventueel terecht voor het achterhalen van foto’s en tekeningen van uw pand, dossiers van vorige eigenaren of tijdschriften en boeken met daarin informatie over uw pand.
  • Bibliotheek: Contact Amersfoort: 033 - 421 74 56, bibliotheek@cultureelerfgoed.nl.

Download

Bouwhistorisch onderzoek (BHO)