Welke kosten vallen onder de onderhoudskosten

Misschien zijn niet alle kosten die u maakt in het kader van de restauratie (voor 80%) fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen de kosten van ‘onderhoud’ en ‘verbetering’. De onderhoudskosten mag u voor 80% fiscaal verrekenen.Het is goed om te weten dat in het belastingrecht het begrip ‘restauratie’ geen betekenis heeft. De Belastingdienst kijkt niet naar de monumentale en milieuwaarden.

Onder het fiscale begrip onderhoud valt zowel het jaarlijkse onderhoud als het herstel van achterstallig onderhoud.

Let op: De fiscale aftrek onderhoudskosten is per 1 januari 2019 afgeschaft. 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Uitgebreide uitleg begrippen onderhoud en verbetering

Het is goed om te weten dat in het belastingrecht het begrip ‘restauratie’ geen betekenis heeft. De Belastingdienst kijkt niet naar de monumentale en milieu waarden. Onder het fiscale begrip onderhoud valt zowel het jaarlijkse onderhoud als het herstel van achterstallig onderhoud.

De Belastingdienst hanteert twee begrippen bij het vaststellen van de onderhoudskosten:

Onderhoud

Onder onderhoud wordt verstaan: vervanging of reparatie van onderdelen die door slijtage of een van buiten komende oorzaak niet meer normaal functioneren of onbruikbaar zijn geworden. Het gaat bij onderhoud vaak om casco werkzaamheden; werkzaamheden aan de fundering, kozijnen, muren en dak. Onderhoud is het gemakkelijkst te vergelijken met de vervanging van bestaande onderdelen van de woning. Bij een duurdere uitvoering is de meerprijs niet aftrekbaar.

Verbetering

Kosten waardoor er meer luxe en/of comfort ontstaat dan in de oude situatie, zullen worden beschouwd als ‘verbetering’. Dit geldt ook voor het aanbrengen van zaken die er voor de restauratie nog niet waren, zoals energiebesparingsmaatregelen. Voor deze duurzaamheidsmaatregelen is er wel de Duurzame Monumenten-Lening beschikbaar. 

Monumenttaal kan hulp bieden bij vaststellen onderhoudskosten

Informeer vrijblijvend bij John Beukers, 073 - 551 23 14, info@monumenttaal / www.monumenttaal.nl. Wij hebben, behalve u van dienst te zijn, geen ander belang om zijn diensten hier te noemen.