Wijkt u van uw restauratieplan af?

Zoals we al eerder hebben aangegeven is het belangrijk dat als er sprake is van tegenvallers of meerwerk, u hierover schriftelijk afspraken maakt met uw aannemer. Zijn er bijvoorbeeld hogere kosten dan u aanvankelijk bent overeengekomen, vraag hem dan schriftelijk aan te geven welk bedrag hiermee is gemoeid (de meerwerkofferte).

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Extra kosten

Aan de hand van de meerwerkofferte kunt u beoordelen of uw financiering of uw eigen middelen toereikend zijn. Als dit niet zo is kan de financiering soms verhoogd worden. Lukt dit niet dan kan het voorkomen dat u op andere werkzaamheden moet bezuinigen of deze zelfs moet uitstellen.

Extra financiering: voorbeeldsituatie 1

Alle balkkoppen blijken rot te zijn en er moet dus ‘een extra afzonderlijk onderdeel’ uitgevoerd worden. Met uw afzonderlijke meerwerkofferte kunt u aan Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst vragen een tweede uitspraak te doen over de onderhoudskosten. Aan de hand hiervan kunt u een aanvullende Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. Doe dit alleen als u voldoende tijd heeft om de bouw stil te leggen totdat Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst is langs gekomen; bij een substantiële tegenvaller dus. Houdt u bij een verhoging van de Restauratiefonds-hypotheek wel rekening met een nieuw traject voor de omgevingsvergunning, krediettoets en notaris. Lees ook de tip over de hogere inschrijving.

Extra financiering: voorbeeldsituatie 2

Gaat het niet om ‘een extra afzonderlijk onderdeel’ of heeft u geen tijd de bouw stil te leggen dan zal u de tegenvaller op andere wijze moeten betalen/financieren. U kunt de hogere kosten wel meenemen bij de vaststelling van de onderhoudskosten in uw belastingaangifte, achteraf. Aan de hand van de aangifte plus definitieve aanslag kunt u dan een aanvulling op de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Verrassende vondsten

Het kan voorkomen dat er verrassende vondsten worden gedaan. Er kunnen oude elementen tevoorschijn komen die gehandhaafd moeten worden, bijvoorbeeld een muur- of plafondschildering of een oude houtconstructie. Daarop moet u effectief kunnen inspelen. Het is aan de ene kant een prachtige kans, wellicht een sieraad in uw interieur. Aan de andere kant is het meestal ook een kostenpost waar u niet op gerekend had.

Informeer uw gemeente

Tegenvallers of meerwerk dienen ook kortgesloten te worden met de gemeente in verband met de afgegeven omgevingsvergunning.