Hoe werkt de rente op de Bouwrekening?

Zodra de Bouwrekening geopend is krijgt u een set declaratieformulieren waarmee u rekeningen kunt indienen of instructies voor digitaal declareren. Wanneer de lening is ingegaan, wordt het bedrag van de lening in de Bouwrekening gestort. Over het positieve saldo in de Bouwrekening ontvangt u creditrente. Dit ontvangt u maximaal twee jaar.  Deze creditrente wordt gedurende de looptijd van de Bouwrekening verrekend met de verschuldigde rente over uw leningen.