Is het mogelijk om zelf uitgevoerde werkzaamheden te declareren?

FAQ categorie
Voor klanten
FAQ onderwerp
Bouwrekening en declaraties

Nee, binnen onze financieringsregelingen is dit niet mogelijk. Alleen de werkzaamheden die door een gespecialiseerd bedrijf zijn uitgevoerd kunt u declareren.