Bent u eigenaar van een beschermd rijksmonument en heeft u vóór 2011 een Brim-subsidie gekregen? Lees hier meer over uw account, declareren en gereedmelden.

Online account voor Brim-subsidie

Eigenaren van beschermde rijksmonumenten die een Brim-subsidie hebben ontvangen, kunnen met een persoonlijk account snel online declareren en het saldo raadplegen. Dit gebeurt met een persoonlijk account, waarvan u van het Restauratiefonds de inloggegevens heeft ontvangen.

Uw account

U ontvangt van Nationaal Restauratiefonds een brief met een wachtwoord dat toegang biedt tot uw persoonlijk account. Vanaf het moment dat het account is geactiveerd, kunt u digitaal facturen declareren. Via de knop op deze pagina kunt u inloggen op uw account.

U kunt ook iemand anders machtigen om via uw account declaraties in te dienen. U dient hiervoor het verzoek wijziging declarant in. U houdt zelf altijd toegang tot uw account.

Declareren

In het geval van een Brim-subsidie kunt u digitaal declareren. Op een internetformulier vult u de gegevens voor declaratie in. Na controle door het Restauratiefonds wordt de declaratie automatisch aan u uitbetaald. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om zonder internet te declareren. Hiervoor zijn declaratieformulieren beschikbaar. In dit geval dient u bij iedere declaratie de originele factuur mee te sturen.

Online overzicht

Alle informatie over uw subsidie en de uitbetalingen kunt u online inzien.

Controle facturen

Steekproefsgewijs vraagt Nationaal Restauratiefonds de originele facturen van digitaal gedeclareerde bedragen op. In het geval van zo’n steekproef wordt de uitbetaling van de betreffende declaratie tijdelijk stilgelegd. Na ontvangst en controle van de facturen wordt de declaratie (na akkoord) uitbetaald. De facturen ontvangt u vervolgens terug. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Voorwaarden facturen

Aan facturen ten behoeve van declaratie zijn voorwaarden verbonden. U doet er verstandig aan uw leveranciers op de hoogte te brengen van deze voorwaarden.

  • De factuur is bestemd voor werkzaamheden die zijn vastgelegd in de begroting die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is goedgekeurd.
  • De factuur moet origineel zijn. (Bewaar dus altijd de originele versies van facturen.)
  • De factuur is gericht aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het monument.
  • Het adres van het monument staat op de factuur vermeld.
  • De factuur bevat een specificatie van de werkzaamheden.

Gereedmelden

Aan het eind van de looptijd van de subsidie (na zes jaar) dient u de werkzaamheden gereed te melden. Naar aanleiding van uw gereedmelding voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de eindcontrole uit. Op basis van de bevindingen wordt de subsidie definitief vastgesteld en indien nodig met u verrekend. Lees meer

Declareren Brim-subsidie regeling

Ga naar uw account