Financiële zekerheid gaat verder dan een goede financiering van uw monument en restauratie. Zorg ook voor een goede en passende verzekering. Ook tijdens de werkzaamheden.​

Waarom werkt het Restauratiefonds samen met een verzekeraar?

Het Restauratiefonds verstrekt geen verzekeringen en fungeert niet als tussenpersoon. Wel hebben wij onderzocht welke verzekeringen op dit moment goed aansluiten op de specifieke behoeften van monumenteigenaren. Reguliere verzekeringsproducten blijken hier - op bepaalde punten zoals herbouwwaarde en indexering - onvoldoende op aan te sluiten.

Wij hebben in Donatus Verzekeringen een partij gevonden met verstand van zaken en een productaanbod dat goed aansluit op de behoefte van monumenteigenaren. Daarnaast sluiten de bedrijfsdoelstellingen van Donatus verzekeringen (zonder winstoogmerk) goed aan op die van het Restauratiefonds. Daarom attenderen wij u voor een passende verzekering van uw monument graag op Donatus. Daar heeft het Restauratiefonds overigens geen enkel financieel belang bij. U als klant van het Restauratiefonds wel. U krijgt van Donatus een aantrekkelijke korting op de CAR- en Opstalverzekering.

Voordeel voor klanten* van het Restauratiefonds

Als klant van het Restauratiefonds kunt u rekenen op aantrekkelijke kortingen wanneer u uw monument verzekert bij Donatus. Voor eigenaren die gaan restaureren geldt een korting van 7,5% op de CAR-verzekering. Voor de opstalverzekering geldt een instapkorting van 35% (in plaats van de reguliere 20%) voor de eerste twee jaar. Neem dan contact op met Donatus en vermeld in uw aanvraag uw Restauratiefonds-financieringskenmerk en de korting wordt automatisch verwerkt in uw offerte.

* De korting geldt niet voor kerkgebouwen en eigenaren die reeds klant bij Donatus zijn.

Korting bij Donatus

Klanten van het Restauratiefonds krijgen een aantrekkelijke korting als ze een opstal- of CAR-verzekering afsluiten bij Donatus Verzekeringen.

Het belang van een goede verzekering

Veel monumenten zijn niet goed verzekerd. Om die reden willen wij monumenteigenaren goed informeren om onnodige risico’s te voorkomen. Een goede verzekering biedt u financiële zekerheid en zorgt ervoor dat uw pand optimaal beschermd is tegen eventuele schade, ook tijdens de restauratiewerkzaamheden. Voor het Restauratiefonds is het vanuit het oogpunt van de te verstrekken lening van belang dat u uw monument goed verzekerd is. Daarom is het afsluiten van een opstal- en een zogenaamde CAR-verzekering verplicht als u gebruik wilt maken van onze (laagrentende) hypotheken

Klantnummer

Tip: u vindt uw (9-cijferig) financieringskenmerk op uw offerte en op onze correspondentie over uw lening.

Lees meer op de website van Donatus

Disclaimer

Donatus is een onafhankelijke onderlinge verzekeraar die volgens haar statuten een beperkte doelgroep kan bedienen en een eigen risico-acceptatiebeleid heeft. Als u een aanvraag doet bij Donatus, is de kans aanwezig dat deze niet wordt gehonoreerd. De bijdrage van het Restauratiefonds is geheel vrijblijvend en niet adviserend bedoeld. De informatie van het Restauratiefonds over Donatus is geheel vrijblijvend en kan niet als advies worden aangemerkt. Het Restauratiefonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen, handelen of nalaten van Donatus jegens u.