Duurzame Scholenfonds

Duurzame Scholenfonds

Met de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financieren tegen een lage rente. Het gaat hierbij om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de school.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Met de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financieren tegen een lage rente. Het gaat hierbij om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de school. 

Vragen over de Duurzame Scholenfonds-Lening?

Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl  

Download de Factsheet Duurzame Scholenfonds

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Duurzame Scholenfonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Met de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financieren tegen een lage rente.

Werkwijze

Wat is een Duurzame Scholenfonds-Lening?

 • Duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financiert u met de Duurzame Scholenfonds-Lening
 • De Duurzame Scholenfonds-Lening is een lening met een lagere rente dan de marktrente (5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%)
 • De Duurzame Scholenfonds-Lening is na maximaal 20 jaar volledig afgelost.
 • U lost de lening op annuïtaire wijze af

Met de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financieren tegen een lage rente. Het gaat hierbij om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de school. Eigenaren en/of gebruikers van een rijks-, gemeentelijk- of provinciaal monument dat (na investering) in gebruik is als school voor (speciaal) basis en/of voortgezet onderwijs kunnen met de Duurzame Scholenfonds-Lening duurzaamheidsmaatregelen financieren.

 

Vereisten

U als eigenaar

 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U moet de school verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen

Uw school

 • De school is gehuisvest in een rijks-, gemeentelijk- of provinciaal monument.
 • Of het pand is na investering in gebruik als monumentale school
 • De school gaat werkzaamheden uitvoeren die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzame energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat; de zogenaamde subsidiabele kosten.

 

Productkenmerken

Rente

De rente van de Duurzame Scholenfonds-Lening ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van het Restauratiefonds en een renteafslag. De afslag verschilt per fonds. De rentevast periode is in de meeste gevallen 10 jaar, daarna ontvangt u een nieuw aanbod.

De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Duurzame Scholenfonds-Lening wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Op basis van het maatwerkadvies van een gecertificeerd adviseur stelt de adviseur in samenspraak met de uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer) de subsidiabele kosten vast. Dit zijn de kosten van de investeringen in fysieke maatregelen in of aan het gebouw die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de monumentale school. De definitieve hoogte van de lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen, vastgesteld.

Looptijd

De looptijd van de lening is maximaal 20 jaar.

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.
De Duurzame-Scholenfonds-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.

Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

De behandelingskosten van een Duurzame Scholenfonds-Lening zijn 1,5% van de hoofdsom.

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij in de regel het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen, bijvoorbeeld een gemeentegarantie.

 

Aandachtspunten

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. U weet niet wat de rente over 10 jaar zal zijn. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Duurzame Scholenfonds-Lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kan de school problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Scholenfonds-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als het monument wordt verkocht, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Scholenfonds-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet worden terugbetaald.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Wat is een monumentale school?

Een monumentale school is een gebouw met de status van gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, dat na de investering in gebruik is als huisvesting voor basis- of voortgezet onderwijs. Monumentale scholen die in gebruik zijn als huisvesting voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs komen niet in aanmerking voor een Duurzame Scholenfonds-Lening.

Meer specifiek gaat het om:

 • Basisschool als bedoeld in de Wet op Primair Onderwijs

 • Speciale basisschool als bedoeld in de Wet op Primair Onderwijs
 • School voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • Instelling als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op Voortgang Onderwijs
School Texel

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.
Bekijk de stappen

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers