Elisabeth Strouven Monumentenfonds (Maastricht) zakelijk

Elisabeth Strouven Monumentenfonds (Maastricht) zakelijk

Vanuit het Elisabeth Strouven Monumentenfonds kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.
Bent u eigenaar van een monument met een openbare, maatschappelijke of culturele functie in Maastricht of omgeving? Dan kunt u mogelijk de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek (Maastricht) aanvragen, om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument te bevorderen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Vanuit het Elisabeth Strouven Monumentenfonds kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Als eigenaar van een monument met een openbare, maatschappelijke of culturele functie in Maastricht of omgeving kunt u de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek (Maastricht) aanvragen, om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument en zijn cultuurhistorische waarden te bevorderen. ​

 • Eigenaren van een rijksmonument met een openbare, maatschappelijke of culturele functie. Denk bijvoorbeeld aan een museum of een concert- en/of expositieruimte. Het pand moet minimaal 15 dagen per jaar een openbare functie hebben.

 • Eigenaren van andere rijksmonumenten dan gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een orgel, nagelvast meubilair, wand- en plafondschilderingen en stucwerk.

 • Eigenaren van monumenten die de gemeente (officieus) een status heeft gegeven.

Het minimum hypotheekbedrag is 25.000 euro. De hoogte van de hypotheek wordt bepaald door het Elisabeth Strouven Fonds op basis van de subsidiabele kosten. Wat de subsidiabele kosten zijn leest u onder 'Kenmerken'. 

  Het Elisabeth Strouven Fonds kan in plaats van een Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek ook een subsidie toekennen die het Restauratiefonds uitbetaalt.

  ​Vragen

  Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

  Remco Vos
  Telefoon 088 - 253 90 20 of
  Mobiel 06 22 39 23 48
  E-mail r.vos@restauratiefonds.nl

  Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij:

  Elisabeth Strouven Fonds
  Telefoon 043 763 08 99
  E-mail: info@elisabethstrouven.nl
  Website Elisabeth Strouven Fonds

  Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

  Huidige rentetarieven voor Elisabeth Strouven Monumentenfonds (Maastricht) zakelijk

  Rentetarieven

  Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

  Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
  10 jaar 1.5%

  Wij denken graag met u mee

  Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

  Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

  Vraag deze hypotheek aan

  Bent u eigenaar monument met een openbare, maatschappelijke of culturele functie in Maastricht of omgeving? Dan kunt u mogelijk de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek (Maastricht) aanvragen.

  Werkwijze

  Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

  Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

  1. Neem contact op met het  Elisabeth Strouven Fonds voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
  2. Maak een persoonlijk account aan
  3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
  4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
  5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
  6. Lever alle benodigde documenten aan
  7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
  8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

  Bekijk de stappen

  Vereisten

  U als eigenaar

  • Deze rechtspersoon werkt aan het behoud van het betreffende monument volgens een (meerjarig) investeringsprogramma en laat jaarlijks het gebouw inspecteren door de Monumentenwacht.
  • De werkzaamheden moeten, afhankelijk van de omvang, maximaal binnen 2 jaar na toekenning van de lening zijn uitgevoerd.
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
  • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
  • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

  Uw monument

  • U bent eigenaar van een rijksmonument of een monument dat (officieus) een status van de gemeente heeft gekregen, met een openbare, maatschappelijke of culturele functie, met minimaal 15 dagen per jaar openbare functie. Of het gaat om een rijksmonument dat geen gebouw is, maar bijvoorbeeld aan een orgel, nagelvast meubilair, wand- en plafondschilderingen en stucwerk.
  • Het monument staat in de gemeente Maastricht. Op grond van de 10%-regeling komen ook initiatieven uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Valkenburg aan de Geul in aanmerking.
  • Het monument is eigendom van een rechtspersoon die zich (mede) bezighoudt met de instandhouding van cultureel erfgoed.
  • De voorgenomen werkzaamheden dienen sober en doelmatig te zijn, gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen of op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.
  • Voor gebouwen kan het alleen gaan over de buitenkant (daken, goten, dakkapellen, wanden, ramen, deuren, poorten e.d.).
  • Na afloop van de werkzaamheden moet het hele monument in goede staat verkeren en zonder aanvullende maatregelen voor lange tijd in een goede staat gehouden kunnen worden.

  De aanvraag

  • Het gaat om kosten voor maatregelen om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument en zijn cultuurhistorische waarden te bevorderen.
  • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

  Download het complete voorwaardenboek

  Productkenmerken

  Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

  Hoogte van de lening

  Het minimum hypotheekbedrag is 25.000 euro. De hoogte van de hypotheek wordt bepaald door het Elisabeth Strouven Fonds op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten zijn:

  • Kosten voor maatregelen om verval of vervolgschade te voorkomen en het behoud van het monument en zijn cultuurhistorische waarden te bevorderen.
  • De voorgenomen werkzaamheden dienen sober en doelmatig te zijn, gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen of op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.
  • Voor gebouwen kan het alleen gaan over de buitenkant (daken, goten, dakkapellen, wanden, ramen, deuren, poorten e.d.).
  • De werkzaamheden moeten, afhankelijk van de omvang, maximaal binnen 2 jaar na toekenning van de lening zijn uitgevoerd.
  • Na afloop van de werkzaamheden moet het hele monument in goede staat verkeren en zonder aanvullende maatregelen voor lange tijd in een goede staat gehouden kunnen worden.

  Van alle voorwaarden kan in bepaalde gevallen afgeweken worden.

  Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

  Maandbedrag

  Er is geen minimum maandbedrag voor rente en aflossing.

  De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

  Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
  Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

  Overdraagbaar

  De lening is onder voorwaarden overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

  Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

   

  Aandachtspunten

  Goedkeuring aanvraag

  Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek. De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

  De rentevaste periode

  In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

  Lening moet u terugbetalen

  De Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

  Risico als uw inkomen daalt

  Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek te betalen.

  Risico van restschuld

  Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Elisabeth Strouven Monumentenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

  Start aanvraag

  Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Bekijk alle veelgestelde vragen

  Herbestemming.nl

  Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
  In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

  Bezoek Herbestemming.nl