Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: woonhuis zakelijk

Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: woonhuis zakelijk

Bent u eigenaar van een provinciaal monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aanvragen.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. Dit zijn kosten van de restauratie van uw monument. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door de provincie Noord-Holland en voordat u begint met de werkzaamheden. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 250.000 euro.

 • Lenen tegen lage rente
 • Restauratie van een provinciaal monument in de provincie Noord-Holland
 • In oorsprong vervaardigd voor bewoning

Interesse in het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten?

Wij hebben vanuit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten al veel eigenaren kunnen ondersteunen met een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand. Alle middelen in het fonds zijn inmiddels benut. De rente en aflossing van iedere uitgeleende euro vloeit terug in het fonds, vanuit deze revolverende werking komen telkens nieuwe middelen beschikbaar. Neem contact op met Bernard Brons, accountmanager om uw interesse kenbaar te maken. 

Vragen 

Heeft u vragen over andere financieringsmogelijkheden in de provincie Noord-Holland? Neem dan contact op met onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele restauratiekosten kunt u terecht bij de provincie Noord-Holland:

Ernst van der Kleij
Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 06 18 60 94 19
E-mail  Kleije@Noord-Holland.nl

Links

Meest actuele provinciale monumentenlijst Noord-Holland.

Ook op het subsidieloket staat meer informatie over de regeling.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: woonhuis zakelijk

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een provinciaal monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren? Vraag dan de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aan.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Neem contact op met de provincie Noord-Holland voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening. 
 2. Maak een persoonlijk account aan
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon of een kerkgenootschap) van een provinciaal monument dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De provincie Noord-Holland heeft bij het afgeven van de beschikking vastgesteld dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dat wil zeggen dat de door u genoten financiële steun valt binnen de wettelijke kaders.

Uw monument

 • Uw monument staat in de provincie Noord-Holland.
 • Uw monument is geen overheidseigendom.

De aanvraag

 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 250.000 euro. 
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees hier meer over de verzekeringen.

Productkenmerken

Rente

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rente staat de hele looptijd vast.

Hoogte van de lening

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de provincie Noord-Holland kosten die gemaakt worden voor restauratiekosten. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro behalve voor provinciale monumenten in oorsprong vervaardigd voor bewoning. Voor deze laatste groep is het maximale bedrag 250.000 euro.

Looptijd

De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
 • Uw lening relatief laag is. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Maandbedrag

Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

De Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Bekijk hier de behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening (Ondernemen in een monument). 

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek . De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terugbetalen

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nl

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nl