Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds een passende lening voor iedere monumenteigenaar, mits u uw pand restaureert of verduurzaamt. U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Het maakt dus niet uit of het een rijksmonument of een gemeentelijk- of provinciaal monument betreft.  U kunt de Monumentenhypotheek inzetten als:

 • Aanvulling op een laagrentende financiering of subsidie
  Bijvoorbeeld herbestemmings- en/of verbouwingskosten
 • Aankoopfinanciering aanvullend op de restauratiefinanciering
  Wanneer u niet alleen de restauratie-, maar ook de aankoopfinanciering bij het Restauratiefonds afsluit. Wellicht is uw aankoop van het monument wel de beste vorm van instandhouding van het monument.
 • Restauratiefinanciering voor gemeentelijke monumenten
  Wanneer u uw gemeentelijk monument wilt financieren en er geen mogelijkheden voor een laagrentende financiering zijn.

 

Actuele rentetarieven

Deze rentetarieven gelden vanaf maandag 15 juli 2019 totdat wij deze tarieven wijzigen.

Wat is het maximum van de Monumenten-hypotheek dat ik kan lenen?

Naast dat wij toetsen op kredietwaardigheid wordt de hoogte van de Monumenten-hypotheek bepaald door de hoogte van de restauratie- en duurzaamheidskosten.

visualisatie monumentenhypotheek

Aflossingsvormen

 • Monumenten-hypotheek (annuïtair)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijkt blijft.

 • Monumenten-hypotheek (lineair)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) wordt er jaarlijks een gelijk bedrag afgelost. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

 • Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) is een lening waarop u maandelijks niet aflost maar aan het einde van de looptijd of bijvoorbeeld bij verkoop van het pand. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw m

Een Monumenten-hypotheek kent drie aflossingsvormen; annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Hiervoor geldt een hoger rentepercentage dan voor bijvoorbeeld de Restauratiefonds-hypotheek. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme rentetarieven met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten.
 
De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden we alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden.

Overbruggingslening

Gaat u een monument aankopen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een Overbruggingslening. Hiermee kunt u de overwaarde van uw oude woning gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning, terwijl de oude woning nog niet is verkocht of overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Als u een Overbruggingslening wenst, dan kunt u dit aangeven nadat u de financiering heeft aangevraagd. Het Restauratiefonds beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van de verwachte overwaarde en uw financiële positie om de dubbele lasten van beide woningen te kunnen dragen.