Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds altijd een passende lening voor u beschikbaar. U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Voorwaarde is wel dat u een monument restaureert of (groot) onderhoud aan uw monument uitvoert.  Het maakt niet uit of het een rijksmonument of een gemeentelijk- of provinciaal monument betreft.  

U kunt de Monumentenhypotheek inzetten als:

 • Aanvulling op een laagrentende financiering of subsidie
  Bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer of duurzaamheidsmaatregelen

 • Aankoopfinanciering aanvullend op de restauratiefinanciering
  Wanneer u niet alleen de restauratie-, maar ook de aankoopfinanciering bij het Restauratiefonds afsluit

 • Restauratiefinanciering voor gemeentelijke monumenten
  Wanneer u uw gemeentelijk monument wilt financieren en er geen mogelijkheden voor een laagrentende financiering zijn.

 

Actuele rentetarieven

Deze rentetarieven gelden vanaf maandag 14 mei 2018 totdat wij deze tarieven wijzigen.

Aflossingsvormen

 • Monumenten-hypotheek (annuïtair)

  • Aankopen
  • Herbestemmen
  • Restaureren
  • Verduurzamen

  Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijkt blijft.

 • Monumenten-hypotheek (lineair)

  • Aankopen
  • Herbestemmen
  • Restaureren
  • Verduurzamen

  Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) wordt er jaarlijks een gelijk bedrag afgelost. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

 • Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)

  • Aankopen
  • Herbestemmen
  • Restaureren
  • Verduurzamen

  De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) is een lening waarop u maandelijks niet aflost maar aan het einde van de looptijd of bijvoorbeeld bij verkoop van het pand. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw m

Een Monumenten-hypotheek kent drie aflossingsvormen; annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Hiervoor geldt een hoger rentepercentage dan voor bijvoorbeeld de Restauratiefonds-hypotheek. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme rentetarieven met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten.
 
De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden we alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden.

Overbruggingslening

Gaat u een monument aankopen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een Overbruggingslening. Hiermee kunt u de overwaarde van uw oude woning gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning, terwijl de oude woning nog niet is verkocht of overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Als u een Overbruggingslening wenst, dan kunt u dit aangeven nadat u de financiering heeft aangevraagd. Het Restauratiefonds beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van de verwachte overwaarde en uw financiële positie om de dubbele lasten van beide woningen te kunnen dragen.