Voorwaarden

Voor een financiering van het Nationaal Restauratiefonds.

Op alle financieringen die het Restauratiefonds verstrekt zijn de 'Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds' van toepassing. Deze staan in het voorwaardenboek dat u ontvangt bij uw offerte.
Wilt u nu al kennisnemen van onze voorwaarden? Dan kunt u ze downloaden door op de onderstaande link te klikken.

Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds

Aanvullende voorwaarden en kenmerken Restauratiefonds(plus)-hypotheek

Voor een tweetal producten, de Restauratiefonds-hypotheek en de Restauratiefondsplus-hypotheek, gelden een aantal aanvullende specifieke voorwaarden en kenmerken. Deze kunt u hieronder downloaden.

Voorwaarden en Kenmerken Restauratiefonds(plus)-hypotheek

Productvoorwaarden Opengestelde Monumenten-Lening

Voor de Opengestelde Monumenten-Lening gelden (aanvullende) specifieke voorwaarden. Deze kunt u hieronder downloaden.

Productvoorwaarden 2022 Opengestelde Monumenten-Lening

Let op: de Opengestelde Monumenten-Lening is een tijdelijke stimuleringsmaatregel. Dien uiterlijk 10 juni 2022 uw aanvraag bij ons in.