Maassteden Monumentenfonds-hypotheek

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend / karakteristiek pand in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en gaat u uw pand restaureren, verduurzamen of herbestemmen? Dan kunt u mogelijk een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek aanvragen. 

Het Maassteden Monumentenfonds is een samenwerking tussen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Nationaal Restauratiefonds met als doel maatschappelijk relevante monumentale panden te behouden. 

Het Maassteden Monumentenfonds is met name bedoeld om herbestemmingsprojecten mogelijk te maken, waardoor de panden behouden blijven voor de gemeenschap en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Hierbij is het uitgangspunt dat de (uiteindelijke) gebruikersfunctie niet hoofdzakelijk bewoning is, tenzij het project een grote meerwaarde heeft voor het maatschappelijke belang.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. steunt maatschappelijke projecten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds zet zich in voor de gemeenschap in deze gemeenten en wil ook een belangrijke rol vervullen in het behoud van het gebouwde erfgoed.

Hoogte lening

De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente.  
U kunt een leningsbedrag aanvragen van maximaal 100% van de kosten voor de restauratie, verduurzaming en/of herbestemming. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.

U vraagt de hypotheek aan nadat deze kosten zijn vastgesteld door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en voordat u begint met de werkzaamheden. 

De eigenaren van de volgende soorten monumenten komen in aanmerking voor een aanvraag:

 • gemeentelijk monument;
 • beeldbepalend of karakteristiek pand; 
 • rijksmonument: 

Voor rijksmonumenten geldt dat alleen de herbestemmingskosten gefinancierd kunnen worden met een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek. Wij gaan ervan uit dat naast de herbestemmingswerkzaamheden ook restauratiewerkzaamheden plaatsvinden en eventueel verduurzaming. Neem contact op met onze accountmanager voor aanvullende financieringsmogelijkheden bij rijksmonumenten.

Vragen

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon 
088 - 253 90 20
of
Mobiel 
06 10 70 39 98

E-mail b.brons@restauratiefonds.nl


Voor vragen over de kosten die gefinancierd kunnen worden kunt u terecht bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.:

John Massaar, directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Telefoon
010-475 40 33

E-mail algemeen@fondssv.nl

Website Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Hier vindt u het aanvraagformulier  waarin u de restauratiekosten, verduurzamingskosten en/of herbestemmingskosten kunt aangeven. Na de vaststelling van de kosten door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. weet u voor welk bedrag u maximaal een aanvraag kunt indienen voor een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek.

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Maassteden Monumentenfonds-hypotheek

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent of wordt eigenaar van:
  • een gemeentelijk monument;
  • een rijksmonument of 
  • een beeldbepalend / karakteristiek pand
 • Uw gemeentelijke monument, rijksmonument of beeldbepalend / karakteristiek pand staat in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
 • De (uiteindelijke) gebruikersfunctie van het monument of beeldbepalend / karakteristiek pand is niet hoofdzakelijk (meer dan de helft) bewoning in de zin van eigen bewoning of bewoning op basis van verhuur. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan hierop afwijkend positief besluiten als het project een grote meerwaarde heeft voor het maatschappelijke belang.
 • Uw pand is geen overheidseigendom.
 • U kunt een lening aanvragen als natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon of een kerkgenootschap.
 • U kunt voor een gemeentelijke monument of beeldbepalend / karakteristiek pand een leningsbedrag van maximaal 100% van de kosten aanvragen die gemaakt worden voor restauratie, herbestemming en verduurzaming. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Voor een rijksmonument geldt dat een leningsbedrag van maximaal 100% van de herbestemmingskosten aangevraagd kan worden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Als u het rijksmonument ook gaat restaureren en/of verduurzamen, neem dan contact op met onze accountmanager voor aanvullende financieringsmogelijkheden.
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro. 
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar uw inkomsten en de waarde van het pand waar hypotheek op wordt gevestigd.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Stappenplan

 1. 1

  Contact met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

  Neemt u eerst contact op met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. om de kosten van de werkzaamheden te laten vaststellen. Na deze vaststelling weet u voor welk bedrag u maximaal een aanvraag kunt indienen voor een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek.
  E-mail: algemeen@fondssv.nl
  Website: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

  Op deze website vindt u o.a. het aanvraagformulier en de bijlagen waarin u de restauratiekosten, verduurzamingskosten en/of herbestemmingskosten kunt aangeven.

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.
  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals BSN, IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden in uw MijnRestauratiefonds omgeving. Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring kosten van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, als u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kunnen de werkzaamheden van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de kosten aanvragen, die gemaakt worden voor restauratie-, herbestemming- en verduurzamingskosten. Voor rijksmonumenten geldt dat uit het Maassteden Monumentenfonds alleen kosten voor herbestemming gefinancierd kunnen worden. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt deze kosten vooraf vast. 

  Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro.

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van het Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

  Rekenvoorbeeld

   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Maasstedenfonds-hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is.
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Maandbedrag

  Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is 100 euro.

  De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Maassteden Monumentenfonds-hypotheek. De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het bedrag van de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Maassteden Monumentenfonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het pand verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Maassteden Monumentenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact