Wat is een Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)?

De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) is een lening waarop u maandelijks niet aflost maar aan het einde van de looptijd of bijvoorbeeld bij verkoop van het pand. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Voorwaarde is wel dat u een monument restaureert of (groot) onderhoud aan uw monument uitvoert.  Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft.

Voor deze lening geldt een hoger rentepercentage dan voor bijvoorbeeld de Restauratiefonds-hypotheek of de Cultuurfonds-hypotheek. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme percentages met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten. 

De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden wij alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden. Uitzonderingen op deze verplichte aflossing voor leningen die u aangaat na 1 januari 2013 kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Restauratie en verduurzaming als basis voor maximum Monumenten-hypotheek

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling kunt u uw restauratie en/of onderhoud en verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) bij ons financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

visualisatie monumentenhypotheek

Als voorbeeld:

Een eigenaar-bewoner van een monument heeft 40.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten, die hij bijvoorbeeld met een laagrentende lening van het Restauratiefonds financiert. Hij kan dan de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 160.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren.  De verhouding is dus 1:5. Voor zakelijke en particuliere (verhuur) aanvragen  is deze verhouding 1:3.

In veel gevallen kunt u de restauratie- en duurzaamheidskosten laagrentend financieren. Bekijk met uw postcode en type monument wat de mogelijkheden zijn via onze ‘Wat past bij mij?’-tool

Soms zijn er geen mogelijkheden om de duurzaamheidskosten laagrentend te financieren. In dat geval kunnen we voor u kijken naar de mogelijkheden om deze te financieren met een Monumenten-hypotheek. Hiervoor kunt u de Maatregelenlijst verduurzaming  invullen en bijvoegen bij uw financieringsaanvraag.  

Rentetarief

 • 1,5%
  5 jaar vast
 • 1,7%
  10 jaar vast
 • 2,2%
  15 jaar vast

Voorwaarden Monumentenhypotheek (aflossingsvrij)

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • Uw monument kan een rijksmonument of een gemeentelijk of provinciaal monument zijn, maar ook een beeldbepalend pand in een Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.
 • U bent (toekomstig) eigenaar van een monument dat uw eigen woonhuis is
 • Doel van de lening is (aanvullende) verbouwings- of verduurzamingskosten die niet laagrentend gefinancierd kunnen worden of de aankoop van een monument.
 • U heeft nu al een Aflossingsvrije lening waarvoor u hypotheekrenteaftrek heeft, deze lening sluit u over of sluit u binnen de fiscale spelregels af voor uw aan te kopen woning. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden. Uitzonderingen op deze verplichte aflossing voor leningen die u aangaat na 1 januari 2013 kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
 • U bent nog niet gestart met restauratie of verduurzaming
 • Een substantieel gedeelte van de financiering moet uit restauratiekosten en eventueel kosten voor verduurzaming (zie de afbeelding hierboven). 
 • U kunt een taxatierapport overleggen waaruit de marktwaarde na restauratie blijkt.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij door ons gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier uw monument en benut uw hypotheekrenteaftrek

Stappenplan

 1. 1

  Voordat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument bepaalt in belangrijk mate wat uw mogelijkheden zijn, zeker op financieel gebied. Onderzoek dus altijd eerst wat voor soort monument u heeft.
  • Voor veel restauraties is een Omgevingsvergunning nodig. Neemt u zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente hierover.
  • Heeft u een Rijksmonument, ga dan na of u de onderhoudskosten laagrentend kunt financieren. U laat de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) vaststellen door een geselecteerd bouwkundig bureau. Houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken

  Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij hebben kennis van regelingen, subsidies en laagrentende financiering en helpen u graag.  

 2. 2

  Online aanvraagformulier invullen

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan volgende documenten:

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  De accountmanager van uw regio neemt uw aanvraag in behandeling. Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en kredietbeoordeling is positief, ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen.

Productkenmerken

 • Rente

  De rente is marktconform. U kunt kiezen uit een rentevaste periode van 5, 10 of 15 jaar.

 • Hoogte van de lening


  Bij de Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) wordt de maximale hoofdsom bepaald door 50% van de marktwaarde na restauratie. Deze waarde moet blijken uit een recent taxatierapport.

 • Aflossing

  Bij de aflossingsvrije Monumenten-hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente. Hierdoor heeft u lage maandlasten. Aan het einde van de looptijd lost u in één keer af.
   
  Let op: de spelregels van de hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 aangepast, dit kan consequenties voor uw aflossingsvrije lening hebben.

 • Looptijd

  Een Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) loopt maximaal 30 jaar.  Aan het einde van de looptijd dient u de lening wel af te lossen. Dit kunt u doen door uit eigen middelen in één keer af te lossen. U kunt er ook voor kiezen om uw woning te verkopen. Of u kunt bij ons een nieuwe lening aanvragen. Wij beoordelen dan of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden


  Als zekerheid vestigen wij het eerste recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.
   

 • Uitbetaling van de lening

  U krijgt de lening uitbetaald, nadat u de (restauratie-)kosten heeft gedeclareerd. Declareren kan alleen met een Bouwrekening en daarvoor bestemde declaratieformulieren.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijke zaken, voordat u een Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) aanvraagt.​

​Iedere 10 jaar taxatie en eventueel verschil extra aflossen

Iedere 10 jaar na de ingangsdatum van de Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) moet u een recent taxatierapport van een door ons aan te wijzen taxateur overleggen. Als het bedrag van de lening op dat moment hoger is dan 50% van de vastgestelde marktwaarde, moet u het verschil gelijkmatig binnen 10 jaar aflossen.

U bouwt geen vermogen op

Omdat u bij de Monumentenhypotheek (aflossingsvrij) niet aflost bouwt u geen vermogen op terwijl u de lening aan het einde van de looptijd wel dient af te lossen. Dit vormt voor u een risico.

Sterk toenemende maandlasten na vervallen hypotheekrenteaftrek

Een Aflossingsvrije lening (voor aankoop, verbetering of onderhoud) afgesloten vóór 1 januari 2013 kunt u mogelijkerwijs naar ons oversluiten. De hypotheekrente blijft dan aftrekbaar.
 
Echter op enig moment kan uw hypotheekrenteaftrek vervallen. Dit hangt onder andere van uw hypotheekrenteaftrek verleden af. Als de hypotheekrente aftrek vervalt, dan  nemen uw maandlasten op dat moment sterk toe.

Maandlasten wijzigen na eind rentevaste periode

Als de rentevaste periode eindigt, krijgt u van ons een voorstel voor een nieuw rentepercentage. Is het nieuwe rentepercentage hoger: dan worden uw nieuwe lasten ook hoger. Is het nieuwe rentepercentage lager: dan worden uw nieuwe lasten ook lager.

Lening moet u terug betalen

De Monumenten-hypotheek moet u terug betalen aan het einde van de looptijd. Dit kunt u doen door uit eigen middelen in één keer af te lossen. U kunt er ook voor kiezen om uw woning te verkopen. Of u kunt bij ons een nieuwe lening aanvragen. Wij beoordelen dan of u hiervoor in aanmerking komt.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente van de Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze u moet terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact