​Wat is een Monumenten-hypotheek (lineair)?

Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) wordt er maandelijks een gelijk bedrag afgelost. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Voorwaarde is wel dat u een monument restaureert, verduurzaamt of (groot) onderhoud aan uw monument uitvoert. Het maakt niet uit of het een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument betreft.

Voor deze lening geldt een hoger rentepercentage dan voor bijvoorbeeld de Restauratiefonds-hypotheek of de Cultuurfonds-hypotheek. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme percentages met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost en houdt u geen schuldrest over.

Restauratie en/of verduurzaming als basis voor maximum Monumenten-hypotheek

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling kunt u uw restauratie en/of onderhoud en verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) bij ons financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

visualisatie monumentenhypotheek

Als voorbeeld:

Een eigenaar-bewoner van een monument heeft 40.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten, die hij bijvoorbeeld met een laagrentende lening van het Restauratiefonds financiert. Hij kan dan de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 160.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren.  De verhouding is dus 1:5. Voor zakelijke en particuliere (verhuur) aanvragen  is deze verhouding 1:3.

In veel gevallen kunt u de restauratie- en duurzaamheidskosten laagrentend financieren. Bekijk met uw postcode en type monument wat de mogelijkheden zijn via onze ‘Wat past bij mij?’-tool.  

Soms zijn er geen mogelijkheden om de duurzaamheidskosten laagrentend te financieren. In dat geval kunnen we voor u kijken naar de mogelijkheden om deze te financieren met een Monumenten-hypotheek. Hiervoor kunt u de Maatregelenlijst verduurzaming  invullen en bijvoegen bij uw financieringsaanvraag.  

Rentetarief

 • 1,5%
  5 jaar vast
 • 1,7%
  10 jaar vast
 • 2,2%
  15 jaar vast

Voorwaarden Monumenten-hypotheek (lineair)

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een monument
 • Doel van de lening is (aanvullende) verbouwings- of verduurzamingskosten die niet laagrentend gefinancierd kunnen worden of de aankoop van een monument.
 • U bent nog niet gestart met de restauratie en of verduurzaming.
 • Uw monument kan een rijksmonument of een gemeentelijk of provinciaal monument zijn, maar ook een beeldbepalend pand in een Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.
 • Een substantieel gedeelte van de financiering moet uit restauratiekosten en eventueel kosten voor verduurzaming (zie de afbeelding hierboven). 
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij door ons gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier uw monument met de Monumenten-hypotheek (lineair)

Stappenplan

 1. 1

  Voordat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument bepaalt in belangrijk mate wat uw mogelijkheden zijn, zeker op financieel gebied. Onderzoek dus altijd eerst wat voor soort monument u heeft.
  • Voor veel restauraties is een Omgevingsvergunning nodig. Neemt u zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente hierover.
  • Heeft u een Rijksmonument, ga dan na of u de onderhoudskosten laagrentend kunt financieren. U laat de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) vaststellen door een geselecteerd bouwkundig bureau. Houd rekening met een doorlooptijd van 4 weken

  Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij hebben kennis van regelingen, subsidies en laagrentende financiering en helpen u graag. 

 2. 2

  Online aanvraagformulier invullen

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan volgende documenten:

  • Een scan, in kleur, van uw paspoort of Europese Identiteitskaart
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of indien u ondernemer of zakelijk aanvrager bent, uw jaarcijfers over de afgelopen drie jaar.
  • Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 
 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  De accountmanager van uw regio neemt uw aanvraag in behandeling. Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en kredietbeoordeling is positief, ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen.

Productkenmerken

 • Rente

  ​De rente is marktconform. U kunt kiezen uit een rentevaste periode van 5, 10 of 15 jaar.
   

 • Hoogte van de lening

  De hoogte van de Monumenten-hypotheek (lineair) wordt bepaald door de kosten aan het monument die u niet kunt financieren met een laagrentende lening, subsidie of eigen geld.

 • Aflossing

  De lening wordt afgelost op basis van een maandelijkse aflossing. Het te betalen maandbedrag voor deze aflossing is elke maand gelijk. Maandelijks wordt de restschuld aangepast met deze aflossing. De verschuldigde rente daalt hierdoor maandelijks.

  U betaalt elke maand een deel van uw lening terug. Uw schuld wordt dus lager. U betaalt minder rente. Als het uw eigen woning betreft kunt u misschien minder rente aftrekken van uw inkomen voor de belasting. De hypotheekrente is bij deze hypotheek nog steeds aftrekbaar.

  Lees meer over monumenten en fiscale voordelen. 

 • Looptijd

  De Monumenten-hypotheek (lineair) heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Soms is de looptijd korter door bijvoorbeeld een kortere technische levensduur van de werkzaamheden.

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.
   

 • Uitbetaling van de (restauratie)kosten

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan alleen met een Bouwrekening en daarvoor bestemde declaratieformulieren. Ook moeten uw facturen aan bepaalde eisen voldoen.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijke zaken, voordat u een Monumenten-hypotheek (lineair) aanvraagt.​

Hoge lasten aan het begin van de looptijd

Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) zijn de lasten in het eerste jaar relatief hoog (in vergelijking tot een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost).

Maandlasten wijzigen na eind rentevaste periode

Als de rentevaste periode eindigt, krijgt u een voorstel voor een nieuw rentepercentage. Als de marktrente dan gewijzigd is, worden uw lasten hoger of lager.

Lening moet u terug betalen

De Monumenten-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit, of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact