Nieuws & evenementen

 1. Gemeenlandshuis duurzaam monument

  Duurzame Monumenten adviseurs en Restauratiefonds werken samen

  1 december 2020

  Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.

 2. Kinderdijk

  Lening stelt Kinderdijk in staat om uniek werelderfgoed te blijven onderhouden in coronatijd

  30 november 2020

  Waar normaal gesproken de paden langs de molens van Kinderdijk vol zijn met bezoekers, zijn die paden nu leeg. Vorig jaar ontving dit werelderfgoed 400.000 bezoekers, de verwachting is dat het dit jaar slechts 60.000 bezoekers zullen zijn. Publiekstoegankelijke rijksmonumenten zijn afhankelijk van hun bezoekers; juist ook voor de bekostiging van het onderhoud dat in deze tijd van coronamaatregelen door blijft gaan.

 3. Boerderijenfonds honoreert 6 projectaanvragen in tweede ronde

  26 november 2020

  Op 24 november 2020 kregen 6 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 6 projecten is een bedrag gemoeid van iets meer dan 900.000 euro.

 4. Donatus en Restauratiefonds intensiveren samenwerking

  18 november 2020

  Al jaren werken monumentenverzekeraar Donatus en monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds samen. Onlangs ondertekenden zij een manifest waarmee zij hun samenwerking gaan intensiveren. Beide organisaties zetten zich zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten. Deze ambitie verbindt en leidt tot het gezamenlijk delen van informatie en specialistische content met eigenaren.

 5. Kamerbrief tweede steunpakket creatieve en culturele sector

  17 november 2020

  Maandag 16 november 2020 stuurde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief aan de Tweede Kamer over het tweede steunpakket voor de creatieve en culturele sector. Het tweede steunpakket van € 482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden en zal ingezet worden in de eerste helft van 2021.

Pagina's