Behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening

Het Restauratiefonds brengt behandelingskosten in rekening voor het verstrekken van de financiering. Deze kosten brengen wij in rekening voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, het beoordelen van uw (financiële) situatie, het verstrekken van de financiering en de administratieve afhandeling hiervan.

In de onderstaande tabel staan de behandelingskosten voor monumenteigenaren die wij  beschouwen als zakelijk en niet als consument, namelijk:

  • Rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, NV, Stichting, Vereniging);
  • Eigenaren die handelen vanuit een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap;
  • Eigenaren die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak);
  • Particuliere eigenaren met een hypothecaire lening voor een verhuurd pand, waarbij de eigenaar door het Restauratiefonds wordt aangemerkt als beroeps- of bedrijfsmatig handelend.

Behandelingskosten: hoeveel betaalt u?

De behandelingskosten in de tabel voor het verstrekken van een financiering gelden voor hypotheekaanvragen met een offertedatum vanaf 1 januari 2020 totdat wij deze tarieven wijzigen.

Een toelichting op de tarieven vindt u onder de tabel.

 

Financieringen voor restauratie, onderhoud, verduurzamen en herbestemming vanuit een fonds 1

Monumenten-hypotheek

Voor het leningbedrag tot

€ 1.000.000

 

 

 

1% van het leningbedrag

1% van het leningbedrag

Voor het leningbedrag boven

€ 1.000.000  2

0,5% van het leningbedrag

1% van het leningbedrag

Toelichting

1) Het gaat hierbij om verstrekking van de volgende hypotheekvormen: Restauratiefonds-hypotheek, Restauratiefondsplus-hypotheek, Duurzame Monumenten-Lening, Duurzame Monumentenplus-Lening, Regionale Restauratiefonds-hypotheek, Cultuurfonds-hypotheek, Kerken Nevenfunctie-Lening, Duurzame Scholenfonds-Lening

2) Voor het bepalen van dit bedrag wordt gekeken naar het totale leningbedrag van de bij 1 genoemde hypotheekvormen

Wilt u meer lezen over de behandelingskosten bij Wonen in een monument, dan kunt u hier de informatie vinden: Behandelingskosten voor particuliere dienstverlening