Verzekeren van belang voor monumenten

Een goede verzekering is van cruciaal belang voor het in stand houden van een monument. Toch komt het te vaak voor dat die niet is afgesloten. De opstal- en een CAR-verzekering zijn verplicht als u een financiering van het Nationaal Restauratiefonds wilt afsluiten.

Verplichte verzekeringen

Opstalverzekering

De opstalverzekering biedt dekking voor schade door brand, bliksem of storm. U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor diefstal/inbraak, glas- en waterschade. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het monument in geval van schade opnieuw op te bouwen en terug te brengen in de staat van voor de schade. De premie wordt hier vaak op gebaseerd. De waarde van de grond wordt niet in de verzekering meegenomen. 

Een (maatwerk)oplossing voor monumenten

Bij gedeeltelijke schade kan het zijn dat monumentenonderdelen opnieuw hersteld moeten worden. Dat is vaak duurder dan volledig nieuwe onderdelen. Uw verzekeraar moet rekening houden met hogere kosten en daarom is de premie voor een opstalverzekering bij een monument vaak erg hoog. Maatwerk is vaak een oplossing. Er wordt dan gezocht naar een juiste balans tussen de risico’s en de lasten. Vraag uw verzekeraar naar een passende (maatwerk)oplossing.

CAR-verzekering

De Construction All Risks-verzekering (CAR) helpt bij schade door restauratiewerkzaamheden. Het geldt voor schade aan het monument, uw eigendommen of aan eigendomen van derden. Denk aan schade aan een naburig pand door werkzaamheden van uw aannemer. Deze risico’s worden niet gedekt door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. U bent verplicht een CAR-verzekering af te sluiten als u een financiering van het Restauratiefonds wilt.

CAR-verzekering: wie sluit het af?

In de meeste gevallen sluit uw aannemer de CAR-verzekering af. In onderstaande situaties is het echter slimmer om het zelf te doen:

  • Als er meerdere uitvoerders zijn
  • Als u zelf ook werkzaamheden uitvoert
  • Als de werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan omwonenden
  • Als u twijfelt aan de financiële situatie van uw uitvoerder
  • Om de keuze te hebben wie de schade herstelt

Is het monument ook later goed verzekerd?

Gaat u verbouwen, verduurzamen, herbestemmen of restaureren? Meld dit dan vooraf bij uw verzekeraar. Die kan controleren of uw verzekeringen de bijbehorende risico’s volledig dekken. Later kan het monument in waarde zijn gestegen, waardoor de verzekering aangepast moet worden.

 

Het Restauratiefonds en Donatus Verzekeringen

Als onafhankelijke financier bemiddelt en adviseert het Restauratiefonds niet als het gaat om verzekeringen. We zijn geen tussenpersoon voor verzekeringsmaatschappijen. Wél vinden wij het belangrijk dat uw monument goed is verzekerd.

Donatus Verzekeringen is een verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Zij richt zich volledig op het verzekeren van monumenten. Daardoor sluit de kennis, ervaring en het aanbod van Donatus Verzekeringen goed aan bij de specifieke behoefte van monumenteneigenaren.