Subsidie voor bedrijven, stichtingen en andere organisaties

Het Restauratiefonds is uitbetaler van rijkssubsidies. Heeft u voor uw rijksmonument een rijkssubsidie ontvangen of u wilt er een aanvragen? Op deze pagina krijgt u meer informatie over het traject, vindt u links naar inhoudelijke informatie over de subsidies en leest u hoe de uitbetaling van deze subsidies in zijn werk gaat.
 

Instandhoudingssubsidie voor onderhoud

Is uw rijksmonument geen woonhuis? Maar bijvoorbeeld een boerderij, kerk of molen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Instandhoudingssubsidie. Dat geldt ook voor groene en voor archeologische monumenten. Deze subsidie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na toekenning zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling.​​

Meer lezen over de Instandhoudingssubsidie

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Dankzij herbestemming kunnen monumenten duurzaam worden gebruikt. De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken en om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Provincie Groningen: Subsidie restauratie rijksmonumenten

De Provincie Groningen heeft een subsidieregeling voor groot onderhoud (GRRG).  Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidie uit. Voor meer informatie, kijk op: Groot onderhoud (GRRG) 

Gemeentelijk monument

Is uw monument een gemeentelijk monument, informeert u dan bij de gemeente naar mogelijke subsidieregelingen. 

Wijzigingen en meldingen

Heeft u een rijkssubsidie voor uw rijksmonument en wilt u een wijziging doorgeven? Dat kan met uw Digi-D via de subsidieportal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Wijziging doorgeven

Het traject, stap voor stap

  • U vraagt een subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt uw aanvraag.

  • Als reactie op uw verzoek ontvangt u een beschikking of afwijzing.

  • Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, maakt het Restauratiefonds de voorschotten op uw subsidie aan u over. De wijze waarop dat gebeurt, staat vermeld in de (bijlage van de) beschikking.

  • Zijn de betreffende werkzaamheden afgerond, dan dient u deze ‘gereed te melden’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed controleert of de verstrekte subsidie is ingezet conform de eerder door hen goedgekeurde begroting.

  • Op basis van de bevindingen wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

  • Het Restauratiefonds verrekent, indien nodig, het verschil tussen de ontvangen subsidie en de definitieve subsidie. Dat betekent dat een eventueel tegoed aan u wordt uitbetaald en een eventueel tekort wordt teruggevorderd.