Uit ons ‘Revolving Fund’ verstrekken wij leningen aan rijksmonumenteigenaren. Door eenmalige subsidies te vervangen door leningen met lage rente circuleert het geld in dit fonds. De rente en aflossing uit de leningen lenen we opnieuw uit voor extra restauraties. Zo is er sprake van een eindeloze 'recycling' van monumentengeld. Vanaf 2014 wordt iedere euro in het fonds al voor de derde keer uitgeleend. Het fonds is gevoed met subsidie van het ministerie van OCW. Maar ook regionaal wordt deze duurzame financieringsvorm toegepast voor het in stand houden van provinciale en gemeentelijke monumenten. Wij werken met een aantal gemeenten en provincies  samen door onder meer de inzet van een revolving fund. Lees meer over de inzet van een eigen fonds.

Revolving Fund

Infographic revolving fund

infographic revolving fund