Over ons

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Wij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door onze samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties zorgen wij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

 

Historie

In 1985 worden subsidies voor monumenten voor een deel vervangen voor laagrentende leningen. Voor het verstrekken van deze leningen richt de rijksoverheid in juni 1985 Stichting Nationaal Restauratiefonds op. Het Restauratiefonds kreeg op dat moment een startkapitaal en de taak mee om dit geld zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor monumenten. Hiervoor wordt een revolverend fonds ingezet. Dat blijkt een relatief eenvoudig, maar zeer doeltreffend instrument om dezelfde subsidiegulden keer op keer te kunnen gebruiken. Mede dankzij het succes van dit ronddraaiend geld is de restauratie-achterstand in Nederland grotendeels weggewerkt. Veel monumenten staan er weer prachtig bij.

 

Ons doel 'Alle monumenten springlevend'

Verder op Restauratiefonds.nl