Monumenten-hypotheek

Monumenten-hypotheek

Financier restauratie, verduurzaming en herbestemming, maar ook andere investeringen aan het monument. Bij de aflossingsvormen annuitair en lineair lost u de lening volledig af en houdt u geen restschuld over.

Geld

Wat houdt deze lening in?

Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds een passende lening voor iedere monumenteigenaar, mits u uw pand restaureert, verduurzaamt of een andere bestemming geeft. U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende financiering. Het maakt dus niet uit of het een rijksmonument of een gemeentelijk- of provinciaal monument betreft.  U kunt de Monumentenhypotheek inzetten als:

 • Restauratie- en duurzaamheidsfinanciering wanneer u reeds de maximale laagrentende financiering gebruikt
 • Wanneer u de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw gemeentelijk monument wilt financieren en er geen mogelijkheden voor een laagrentende financiering zijn.

Een Monumenten-hypotheek kent drie aflossingsvormen; annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme rentetarieven met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten.

De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden we alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden.

Wat is een Monumenten-hypotheek (annuïtair)?

Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijk blijft. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren.  Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme percentages met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost en houdt u geen schuldrest over.

Wat is een Monumenten-hypotheek (lineair)?

Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) wordt er maandelijks een gelijk bedrag afgelost. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren.   Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme percentages met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost en houdt u geen schuldrest over.

Wat is een Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)?

De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden wij alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden. Uitzonderingen op deze verplichte aflossing voor leningen die u aangaat na 1 januari 2013 kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) is een lening waarop u maandelijks niet aflost maar aan het einde van de looptijd of bijvoorbeeld bij verkoop van het pand. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Monumenten-hypotheek

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
5 jaar 4.2%
10 jaar 4.3%
15 jaar 4.6%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds een passende lening voor iedere monumenteigenaar, mits u uw pand restaureert of verduurzaamt. U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie en verduurzaming, maar ook als aanvullende financiering.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar:

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een monument
 • U bent nog niet gestart met de restauratie en of verduurzaming.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij door ons gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • Enkel van toepassing op de aflossingsvrije Monumenten-hypotheek
  U heeft nu al een Aflossingsvrije lening waarvoor u hypotheekrenteaftrek heeft, deze lening sluit u over of sluit u binnen de fiscale spelregels af voor uw aan te kopen woning. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden. Uitzonderingen op deze verplichte aflossing voor leningen die u aangaat na 1 januari 2013 kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Uw monument:

 • Uw monument kan een rijksmonument of een gemeentelijk of provinciaal monument zijn, maar ook een beeldbepalend pand in een Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.

De aanvraag:

 • Doel van de lening is (aanvullende) verbouwings- of verduurzamingskosten die niet laagrentend gefinancierd kunnen worden of de aankoop van een monument.
 • Een substantieel gedeelte van de financiering moet uit restauratiekosten en eventueel kosten voor verduurzaming bestaan. 
 • U kunt een taxatierapport overleggen waaruit de marktwaarde na restauratie blijkt.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente is marktconform. U kunt kiezen uit een rentevaste periode van 5, 10 of 15 jaar.

Hoogte van de lening

De hoogte van de Monumenten-hypotheek (annuïtair en lineair) wordt bepaald door de kosten die u niet kunt dekken met een laagrentende lening, subsidie en eigen geld.

Bij de Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) wordt de maximale hoofdsom daarnaast bepaald door 50% van de marktwaarde na restauratie. Deze waarde moet blijken uit een recent taxatierapport.

Looptijd

De Monumenten-hypotheek (annuïtair en lineair) heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Soms is de looptijd korter door een kortere technische levensduur van de werkzaamheden.

Een Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) loopt maximaal 30 jaar.  Aan het einde van de looptijd dient u de lening wel af te lossen. Dit kunt u doen door uit eigen middelen in één keer af te lossen. U kunt er ook voor kiezen om uw woning te verkopen. Of u kunt bij ons een nieuwe lening aanvragen. Wij beoordelen dan of u hiervoor in aanmerking komt.

Maandbedrag

Met een Monumenten-hypotheek (annuïtair) betaalt u, bij een gelijkblijvende rente, de hele looptijd hetzelfde bruto maandbedrag. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente en weinig aflossing. De laatste jaren bestaat het maandbedrag vooral uit aflossing en weinig rente.

De Monumenten-hypotheek (lineair) wordt afgelost op basis van een maandelijkse aflossing. Het te betalen maandbedrag voor deze aflossing is elke maand gelijk. Maandelijks wordt de restschuld aangepast met deze aflossing. De verschuldigde rente daalt hierdoor maandelijks. U betaalt elke maand een deel van uw lening terug. Uw schuld wordt dus lager. U betaalt minder rente. Als het uw eigen woning betreft kunt u misschien minder rente aftrekken van uw inkomen voor de belasting. De hypotheekrente is bij deze hypotheek nog steeds aftrekbaar.

Bij de aflossingsvrije Monumenten-hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente. Hierdoor heeft u lage maandlasten. Aan het einde van de looptijd lost u in één keer af.
Let op: de spelregels van de hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 aangepast, dit kan consequenties voor uw aflossingsvrije lening hebben.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Uitbetaling van de lening

Als de Monumenten-hypotheek is bedoeld om werkzaamheden aan uw monument te financieren, krijgt u de lening uitbetaald, nadat u de kosten heeft gedeclareerd. Declareren kan alleen met een Bouwrekening. Ook moeten uw facturen aan bepaalde eisen voldoen.

Aandachtspunten

Maandlasten wijzigen na eind rentevaste periode

Als de rentevaste periode eindigt, krijgt u van ons een voorstel voor een nieuw rentepercentage. Is het nieuwe rentepercentage hoger: dan worden uw nieuwe lasten ook hoger. Is het nieuwe rentepercentage lager: dan worden uw nieuwe lasten ook lager.

(toenemende) Netto maandlasten

Bij een Annuïteitenlening nemen - als u de hypotheekrente kunt aftrekken - de netto maandlasten tijdens de looptijd toe. Dit komt doordat u jaarlijks op de lening aflost. Hierdoor betaalt u elk jaar minder aftrekbare rente, en meer aflossing.  De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode gelijk, maar de rentecomponent wordt kleiner. Daarom nemen de netto maandlasten toe.

Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) zijn de lasten in het eerste jaar relatief hoog (in vergelijking tot een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost).

Een Aflossingsvrije lening (voor aankoop, verbetering of onderhoud) afgesloten vóór 1 januari 2013 kunt u mogelijkerwijs naar ons oversluiten. De hypotheekrente blijft dan aftrekbaar. Echter op enig moment kan uw hypotheekrenteaftrek vervallen. Dit hangt onder andere van uw hypotheekrenteaftrek verleden af. Als de hypotheekrenteaftrek vervalt, dan nemen uw maandlasten op dat moment sterk toe.

​Iedere 10 jaar taxatie en eventueel verschil extra aflossen (Monumenten-hypotheek aflossingsvrij)

Iedere 10 jaar na de ingangsdatum van de Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) moet u een recent taxatierapport van een door ons aan te wijzen taxateur overleggen. Als het bedrag van de lening op dat moment hoger is dan 50% van de vastgestelde marktwaarde, moet u het verschil gelijkmatig binnen 10 jaar aflossen.

U bouwt geen vermogen op (Monumenten-hypotheek aflossingsvrij)

Omdat u bij de Monumentenhypotheek (aflossingsvrij) niet aflost bouwt u geen vermogen op terwijl u de lening aan het einde van de looptijd wel dient af te lossen. Dit vormt voor u een risico.

Lening moet u terugbetalen

De Monumenten-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument. Of u kunt bij ons een nieuwe lening aanvragen. Wij beoordelen dan of u hiervoor in aanmerking komt.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen.

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Wat kan ik maximaal lenen met de Monumenten-hypotheek?

Naast dat wij toetsen op kredietwaardigheid wordt de hoogte van de Monumenten-hypotheek bepaald door de hoogte van de restauratie- en duurzaamheidskosten.

Voorbeeld

Een eigenaar-bewoner van een monument heeft 40.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten, die hij bijvoorbeeld met een laagrentende lening van het Restauratiefonds financiert. Hij kan dan de overige kosten (zoals restauratie, verduurzaming of herbestemming) voor een bedrag van maximaal 160.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren.  De verhouding is dus 1:5.

Visualisatie hoogte hypotheek voor particulier.png

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl