Utrechts Wervenfonds

Utrechts Wervenfonds

Uniek en karakteristiek Utrechts erfgoed: de werven aan de grachten in de stad.

Bent u eigenaar van een werf-, kluis- of straatkelder in het historische wervengebied in Utrecht? En gaat u kosten maken voor het herstellen en eventueel verduurzamen van uw kelder zodat deze behouden blijft? Dan kunt u hiervoor mogelijk een lening aanvragen bij het Utrechts Wervenfonds.​

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is een lening tegen een lage rente. Gaat u kosten maken voor het onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van een werf-, kluis- of straatkelder in het historische wervengebied in de gemeente Utrecht?  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek. De lening is daarnaast in te zetten voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan de kelder. 

 • Lenen tegen lage rente 
 • Voor kelders in het historische wervengebied in de gemeente Utrecht: uniek en karakteristiek erfgoed 
 • Financier het onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van de kelder, in aanvulling op de gemeentelijke subsidie 
 • Ook bestemd voor energiebesparende maatregelen aan de kelder 

U kunt de lening alleen aanvragen als u gebruik maakt van de subsidieregeling voor het onderhoud, herstel en waterdicht maken van uw kelder in het Utrechtse wervengebied. De hoogte van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is afhankelijk van de subsidie die u krijgt. De gemeente geeft subsidie voor kosten die u maakt voor het onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van de kelder en voor energiebesparende maatregelen.   

Uitgebreide informatie en een handig stappenplan vindt u op de website van de gemeente Utrecht.  

Als u nog geen contact heeft gehad met de gemeente over de subsidieregeling, stuur dan een mail naar werven@utrecht.nl en meld uw kelder aan voor herstel.  Ook kunt u bij de gemeente navraag doen of uw kelder in aanmerking komt. 

U kunt de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek aanvragen voor: 

 • Het deel van het bedrag dat u (volgens het herstelplan) gaat besteden aan het onderhoud, herstel of waterdicht maken van uw kelder, waarover de gemeente Utrecht geen subsidie geeft.  
 • Het voorfinancieren van een subsidie die u op een later moment krijgt, zoals de Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. Deze subsidie kunt u namelijk pas na afronding van het werk aanvragen en ontvangen.   
 • Energiebesparende maatregelen aan de kelder.  

Vragen  

Financieringsvragen kunt u stellen aan onze accountmanager: 
Harry Kers 
Telefoon 088 - 253 90 20 of mobiel 06 51 40 37 32 
E-mail h.kers@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij: 
Gemeente Utrecht 
E-mail: werven@utrecht.nl 
Website van de gemeente Utrecht  www.utrecht.nl/werven 

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten. 

Huidige rentetarieven voor Utrechts Wervenfonds

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
10 jaar 1.5%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een werf-, straat- of kluiskelder in het historische wervengebied in Utrecht? En gaat u kosten maken voor het herstellen en eventueel verduurzamen van uw kelder zodat het behouden blijft? Dan kunt u mogelijk een lening aanvragen bij het Utrechts Wervenfonds.​

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen 

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag. 

 1. Neem contact op met de gemeente Utrecht voordat u een financiering bij ons aanvraagt. Zij bepalen de hoogte van de lening.  
 2. Maak een persoonlijk account aan in de MijnRestauratiefonds omgeving. 
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in. 
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons. 
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering. 
 6. Lever alle benodigde documenten aan. 
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons. 
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw historische kelder. 

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar 

 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden. 
 • U bent eigenaar van een kelder in het wervengebied en heeft de toekenning van een gemeentelijke subsidie voor uw kelder gekregen. De lening wordt namelijk alleen verstrekt in aanvulling op deze subsidie. 
 • U kunt de benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is. 
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan. 

Uw monument 

 • Voor kelders in het historische wervengebied in de gemeente Utrecht. 
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren voor onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van de kelder. Dit zijn de zogenaamde subsidiabele kosten, waarvoor u een lening kunt aanvragen in aanvulling op de gemeentelijke subsidie. 
 • Ook kunnen de werkzaamheden aan uw historische kelder betrekking hebben op het treffen van energiebesparende maatregelen. 

De aanvraag 

 • De hoogte van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten die de gemeente vaststelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van de kelder en voor energiebesparende maatregelen.  
 • De Utrechtse Wervenfonds-hypotheek kunt u aanvragen voor de zogenaamde ‘eigen bijdrage’. Dat is het bedrag waarvoor u geen subsidie krijgt van de gemeente Utrecht.  
 • Daarnaast kunt u met de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek een later te ontvangen subsidie voorfinancieren, zoals de Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. Deze subsidie kan namelijk pas na de werkzaamheden worden aangevraagd en ontvangen. 
 • Ook kunt u de lening inzetten voor energiebesparende maatregelen aan de kelder.  
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen

Download het complete voorwaardenboek 

Productkenmerken

Rente 

De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 10 jaar.  De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. 

Hoogte van de lening 

De hoogte van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten die de gemeente vaststelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud, herstel en/of waterdicht maken van de kelder. U kunt de lening alleen aanvragen in aanvulling op de gemeentelijke subsidie. Ook kunnen de werkzaamheden aan uw historische kelder betrekking hebben op het treffen van energiebesparende maatregelen. 

Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 300.000 euro.  

Looptijd 

De looptijd is 30 jaar. In overleg kan de looptijd langer of korter dan 30 jaar zijn.  De looptijd kan korter zijn als: 

 • U zelf kiest voor een kortere looptijd. 
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar. 

Maandbedrag 

De Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is een lening die u op annuïtaire wijze  aflost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening.  

Behandelingskosten 

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening .  

Niet overdraagbaar 

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar. 

Zekerheden 

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw pand waar de kelder bij hoort en/of op het zakelijke recht dat rust op de kelder, zoals een recht van opstal. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. 

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten 

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe. 

Goedkeuring aanvraag 

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Utrechtse Wervenfonds-hypotheek. De Utrechtse Wervenfonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter.  

Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van zowel de gemeentelijke subsidie als van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek definitief vastgesteld. Het uiteindelijke leningbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte. 

Het kan zijn dat u met de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek een later te ontvangen subsidie heeft voorgefinancierd, zoals de Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten. In dat geval wordt de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek pas definitief vastgesteld na vaststelling van deze latere subsidie. In het geval van voorfinanciering van een subsidie is het uiteindelijke leningbedrag sowieso lager dan de oorspronkelijke lening. Het verschil betaalt u terug vanuit de ontvangen subsidie of ander vermogen. 

De rentevaste periode 

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%. 

Lening moet u terugbetalen 

De Utrechtse Wervenfonds-hypotheek moet u terugbetalen. U doet dit door tijdens de looptijd maandelijks een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Eerdere terugbetaling doet u bij verkoop van het pand waar uw historische kelder onderdeel van uitmaakt of bij overdracht van het zakelijke recht dat rust op de kelder, zoals een recht van opstal. 

Risico als uw inkomen daalt 

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek te betalen. 

Risico van restschuld 

Als u het pand (waar uw historische kelder onderdeel van uitmaakt) verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Utrechtse Wervenfonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terugbetalen. 

Start aanvraag

Wilt u deze hypotheek aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt u relevante informatie voor als u uw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kunt u andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten.

Bezoek Monumenten.nl