Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan eeuwenlang mee. In dat opzicht zijn ze duurzaam. Op het gebied van energiezuinigheid en verbetering van het comfort is vaak nog winst te behalen.

Door middelen ter beschikking te stellen voor de verduurzaming van monumenten kunt u als overheid bijdragen aan een betere energiehuishouding van ons erfgoed. Het Restauratiefonds biedt hiervoor een financiële oplossing in de vorm van een Revolving Fund of het uitbetalen van subsidies. Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Een goede afstemming en een nauw samenspel tussen de gemeente (en/of adviseur) en de eigenaar is van groot belang. Wij bevorderen graag de onderlinge kennisdeling.

Financieringsmogelijkheden

Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente meegefinancierd worden. Zo regelt  u de restauratie en de energiebesparing in één keer, tegen dezelfde lage rente. Regelingen via het Restauratiefonds van waaruit duurzaamheidsinvesteringen laagrentend meegefinancierd kunnen worden zijn de Duurzame Monumenten-Lening, de Duurzame Monumentenplus-Lening, het Duurzame Scholenfonds, het Gelders MonumentenfondsDrents Monumentenfonds en het Utrechtse Restauratiefonds.

Kennisdeling

Naast een financiering is een goede afstemming tussen de eigenaar en de lokale overheid en/of adviseur essentieel voor een succesvol verduurzamingsproject. 
 
Het Restauratiefonds is 'vrienden' geworden met De Groene Grachten. Eén van de uitkomsten, van de kennisdeling met deze en andere partijen, is 'De Groene Menukaart'. Hiermee kan de eigenaar in uw regio op weg worden geholpen bij het verduurzamen van het betreffende monument. De Groene Menukaart is zo gemaakt dat deze voor wie al veel weet, én voor wie verduurzamen nieuw is interessant is om te gebruiken. De Groene Menukaart bevat informatie op basisniveau tot aan gedetailleerde informatie.

 

Verduurzaming is voor monumenten van levensbelang

Erfgoedacademie

Het Restauratiefonds biedt verschillende cursussen die u kunnen helpen bij uw vragen over verduurzaming.